SL/Prabhupada 0740 - Moramo videti skozi oči šasterLecture on CC Adi-lila 1.7 -- Mayapur, March 31, 1975

Advaita acyuta anādi ananta-rūpam. Ta Kširodakašaji Višnu je oseba ki se nahaja v srcu vsakega živega bitja. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (BG 18.61). Tisti išvara, antaryami, ki obstaja v vsakem srcu, to je Kširodakašaji Višnu. Ne le v srcu vseh živih bitij, On je tudi znotraj vsakega atoma. Aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayā ... Paramāṇu. Paramāṇu pomeni atom. Na ta način tako obstajajo ekspanzije Višnuja. Za nas je to nepredstavljivo, toda po milosti Krišne, delno lahko to razumemo iz opisov šaster (Svetih spisov). Sicer si ne predstavljamo, kako se lahko te stvari zgodijo, vendar se zgodijo. To moramo sprejeti. Śāstra-cakṣuṣaḥ. Videti moramo skozi oči šaster. V nasprotnem primeru to ni mogoče.

Če torej hočemo poznati Višnu-tattvo, če želimo poznati Krišno, Njegov vzvišen položaj, potem so tukaj opisi šaster. In če jih vzamemo takšne, kot so, brez napačnih razlag, ne da bi pokazali izredno inteligenco ... To ni mogoče. To moramo sprejeti. Zato obstaja določilo, da sprejmete izjjave šaster. To je ... V Bhagavad-giti je tudi rečeno, yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya vartate-kāma-kārataḥ (BG 16.23): "Če ne sledite opisu šaster in če sami nekaj izdelujete," nato na siddhiṁ sa avāpnoti, "potem popolnosti ne boste nikoli dosegli." Slediti moramo šastre; drugače ni druge alternative za razumevanje vzvišenega položaja Krišne, kako se širi v različnih oblikah, kot Višnu, kot Narayana. Včasih trdijo, da je Krišna inkarnacija Višnuja. To je tudi resnica. V Caitanyi boste našli ... Resnica na ta način, da ko pride do vsake inkarnacije, Prihaja skozi Kširodakašaji Višnuja. Toda Kširodakašaji Višnu je delna širitev Krišne. Vsebina je zelo zapletena, toda če sledimo šastre in jo sprejmemo, potem si lahko pridobimo nekaj jasnega razumevanja.

Torej Nityananda Rama ... Torej yasyāṁśa sa nityānanda-rāmaḥ. Nityananda je Balarama. Zato se mu reče, nityānandākhya-rāmaḥ. Tako kot Šri Caitanya Mahaprabhu ... Kṛṣṇāya-kṛṣṇa-caitanya nāmne: Ponujam svoje spoštovanje Krišni, ki se je zdaj pojavil kot Krišna Caitanya." On je Krišna. Podobno je Nityananda Balarama. Torej balarāma hoilo nitāi. Zato je tukaj rečeno, nityānandākhya-rāmaḥ: "On je Rama, Balarama, toda trenutno se je pojavil po imenu Nityananda."

Najlepša hvala.

Bhakte: Haribol! (konec)