SL/Prabhupada 0774 - Ne moremo si sami pridelati duhovnega napredkaLecture on SB 7.6.2 -- Toronto, June 18, 1976

V času kṛte, torej Satya-yuge, ko so ljudje živeli sto tisoč let, je bilo to mogoče. Valmiki Muni je na primer meditiral šestdeset tisoč let. Dejansko je ta meditacija, dhyāna, dhāraṇā, prāṇāyāma, pratyāhāra, sistem yoge, priporočena v śāstrah ter je prav tako omenjena v Bhagavad-gīti, toda v tej dobi ni izvedljiva. Celo Arjuna jo je zavrnil. "Kṛṣṇa, priporočaš mi izvajanje procesa yoge, toda ta ni izvedljiv." Tasyāhaṁ nigrahaṁ manye vāyor iva suduṣkaram (BG 6.34). "Ni izvedljiv." Toda Arjuna je bil čisti bhakta. Ves čas je mislil na Kṛṣṇo. Nič drugega ga ni zanimalo. Zato je, da bi spodbudil Arjuno, Kṛṣṇa dejal: "Ne bodi razočaran. Ne bodi razočaran, ker meniš, da nisi zmožen meditirati na Gospoda Viṣṇuja. Prvorazredni yogī... Ti si prvorazredni yogī." Zakaj? Zato, ker:

yoginām api sarveṣāṁ
mad-gatenāntarātmanā
śraddhāvān bhajate yo māṁ
sa me yuktatamo mataḥ
(BG 6.47)

Vsak, ki v svojem srcu neprestano misli na Kṛṣṇo, je prvorazredni yogī. Zato: kalau tad dhari-kīrtanāt (SB 12.3.52). To je prvorazredni sistem yoge. Za to dobo tako Caitanya Mahāprabhu kot tudi śāstre priporočajo, da: harer nāma harer nāma harer nāma eva kevalam kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva (CC Adi 17.21).

Torej, slediti moramo odredbam iz śāster. Ne moremo osnovati svojih lastnih poti za duhovno napredovanje. To ni mogoče.

yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya
vartate kāma-kārataḥ
na sa siddhim avāpnoti
na sukhaṁ na parāṁ gatim
(BG 16.23)

Vsak, ki krši regulativna načela, priporočena v śāstrah, śāstra-vidhi, yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya, kdor opušča śāstra-vidhi, vartate kāma-kārataḥ, naredi nekaj neumnega, na siddhiṁ sa avāpnoti, nikoli ne doseže uspeha. Nikoli ne bo uspešen. Na siddhiṁ na parāṁ gati: niti ne bo odrešen. Na siddhim, na sukham: niti ne bo kakršnekoli materialne sreče. Sprejeti moramo torej śāstra vidhi. Śāstra-vidhi, kakršno je... V śāstrah je rečeno, to sem že citiral, kalau tad dhari-kīrtanāt.

kṛte yad dhyāyato viṣṇuṁ
tretāyāṁ yajato makhaiḥ
dvāpare paricaryāyāṁ
kalau tad dhari-kīrtanāt
(SB 12.3.52)

Śāstra-vidhi v tej dobi je hari-kīrtana. Bolj kot prepevate Hare Kṛṣṇa mahā-mantro, bolj popolni postajate. To je śāstra-vidhi. In Caitanya Mahāprabhu je to potrdil. Sādhu-śāstra-guru-vākya. Najprej moramo ugotoviti, kakšne so odredbe iz śāster. Potem, kaj počnejo sādhuji, tisti, ki so bhakte. Kaj počnejo; sādhu, śāstra in guru. In kaj nam guru naroča. Slediti moramo tem trem principom. Sādhu-guru-śāstra-vākya tīnete koriyā aikya. Kdo je sādhu? Kdor spoštuje odredbe iz śāster. Pa guru? Guru prav tako pomeni, da se drži odredb iz śāster. Potem je guru, potem je sādhu. Je sādhu. In če: śāstra vidhim, yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya... Če ovržete śāstra-vidhi, kje je potem možnost guruja in sādhuja? Na siddhim. Ni siddhi. Ni dosegel popolnosti, ker je zavrgel načela iz śāster. Torej je lažen. Na tak način moramo preverjati, kdo je guru.