SL/Prabhupada 0831 - Ne smemo slediti Asadhu-margi, slediti moramo Sadhu-margiThe Nectar of Devotion -- Vrndavana, November 13, 1972

Pradyumna: "Torej, sādhano-bhakti oziroma izvajanje predanega služenja lahko prav tako razdelimo na dva dela. Prvi del se imenuje regulativna načela. Tem različnih regulativnim načelom je potrebno slediti po ukazu duhovnega učitelja ali na podlagi avtoritativnih spisov."

Prabhupāda: Da. Pri regulativnih načelih ne dodajate ničesar na novo. Regulativna načela imajo avtoriteto - v taki obliki kot so omenjena v verodostojnih spisih in takšna kot so potrjena s strani duhovnega učitelja. Mi namreč ne poznamo stvari tako dobro. Ko pa nekaj potrdi duhovni učitelj, da, to je prav. Sādhu guru, sādhu-śāstra-guru-vākya, tinete kariyā aikya. Isto trdi tudi Narottama dāsa Ṭhākura. Sādhu, načela, ki se jim sledi, sādhu-mārga-anugamanam. Ne moremo slediti asādhu-mārgi. Slediti moramo sādhu-mārgi. Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ (CC Madhya 17.186). Ne moremo začeti iz nule, ustvariti neke pesmi, ustvariti neke nove ideje. Temu ne moremo slediti. Peti moramo pesmi, ki so predpisane. Slediti moramo predpisani metodi. Sādhu-guru-śāstra-vākya. Sādhu in guru pomeni na osnovi śāster. In śāstre pomenijo trditve sādhuja in guruja. Zato so sādhu in guru in śāstra enakovredni. Zato se morajo strinjati med sabo. Če nek sādhu govori v nasprotju s śāstrami, potem ni sādhu. Če nek guru deluje v nasprotju s śāstrami, potem ni guru. In śāstre pomenijo prvotnega guruja in sādhuja. Kaj mislimo s śāstrami? Na primer Śrīmad-Bhāgavatam. Śrīmad-Bhāgavatam pomeni, da preučujemo značaj prvotnega sādhuja in guruja. Na primer Prahlāda Mahārājo, Prahlāda-caritro, Dhruva-caritro, Ambarīṣa-caritro, Pāṇḍave, Bhīṣmo. Torej Bhāgavata pomeni slave Bhāgavatama in bhaga, bhakt. To je vse. To je Bhāgavatam. Torej: sādhu-guru-śāstra-vākya, tinete kariyā aikya.

To je torej sādhana-bhakti. Sprejeti moramo navodila duhovnega učitelja. Ādau gurvāśrayam, sad-dharma-pṛcchāt. Kdo potrebuje duhovnega učitelja? Tisti, ki poizveduje po sad-dharmi, ne pa po asad-dharmi. Sad-dharma-pṛcchāt. Tasmād guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam (SB 11.3.21). Duhovnega učitelja potrebuje, kdor želi poizvedovati o transcendentalnih temah. Duhovni učitelj... Sprejeti duhovnega učitelja ne sme biti stvar mode. Če imamo duhovnega učitelja kot za psa, domačo žival, če imamo duhovnega učitelja za hišnega ljubljenčka, ki nas bo sankcioniral za vse naše grešne dejavnosti, to ni sprejetje duhovnega učitelja. Duhovni učitelj pomeni: tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā (BG 4.34). Za duhovnega učitelja bi morali sprejeti tistega, za katerega mislite, da se mu boste lahko popolnoma predali in mu ponudili svojo službo. To je duhovni učitelj. Sādhu-mārga-anugamanam. Sad-dharma-pṛcchāt. Torej, duhovnega učitelja potrebujejo vse osebe, ki se zanimajo za transcendentalne vsebine. Tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā. Tad-vijñānārthaṁ sa gurum eva abhigacchet (MU 1.2.12). Tad-vijñāna, vijñāna, znanost o duhovnem življenju. Tisti, ki se zanimajo za znanost o duhovnem življenju, ne pa tisti, ki imajo duhovnega učitelja za modni dodatek. Ne. Biti moramo resni. Tasmād guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam (SB 11.3.21). Sprva moramo vedeti, za kaj se zanimamo: za materialne svari ali duhovne zadeve. Če se dejansko zanimamo za duhovne zadeve, potem moramo poiskati pravega, verodostojnega duhovnega učitelja. Gurum eva abhigacchet. Moramo ga poiskati. Ne gre za stvar izbire. Moramo. Morate, ne morete se izogniti temu. Brez verodostojnega duhovnega učitelja ne morete storiti koraka dalje.