SL/Prabhupada 0848 - Ne morete postati Guru, če ne poznate Krišna-tattve741227 - Lecture SB 03.26.18 - Bombay

Ko sta Caitanya Mahāprabhu in Rāmānanda Rāya govorila o duhovnemu spoznanju... Torej, Rāmānanda Rāya je bil iz družine śūder, bil pa je meščan in guverner Madrasa, torej politik. Caitanya Mahāprabhu mu je torej postavljal vprašanja in... To je līlā Caitanye Mahāprabhuja: mūkaṁ karoti vācālam (CC Madhya 17.80), to, kako śūdro, gṛhastho, politika, napravi za Svojega guruja, guruja Caitanye Mahāprabhuja. Nihče ne more postati guru Caitanye Mahāprabhuja, kljub temu pa je igral tako vlogo. Spraševal je, Rāmānanda Rāya pa Mu je odgovarjal. Samo pomislite, v kako vzvišenem položaju je bil. Nekoliko je torej omahoval in ko so mu bila postavljena zelo zapletena vprašanja... Je bil zmožen odgovoriti nanje. Odgovarjal je. Nekoliko je torej omahoval: "Gospod, prihajate iz družine zelo vzvišenih brāhmaṇ in ste najbolj izučena osebnost, sprejeli Ste tudi sannyāso, najvišji položaj v človeški družbi."

Sannyāsa je zelo spoštovan položaj. V Indiji je še vedno čaščen. Kamorkoli sannyāsī pride, mu, vsaj v vaseh, še danes izkažejo spoštovanje in nudijo raznovrstno udobje. V śāstrah je rečeno, da se moramo, če sannyāsīju ne izkažemo spoštovanja oziroma ga ne počastimo primerno, za kazen vsaj en dan postiti. To je vedski sistem. Toda to veliko sannyāsījev izkorišča, zato se za to ne menimo. Caitanya Mahāprabhu pa ni bil lažni sannyāsī. Bil je pristen sannyāsī. In Rāmānanda Rāya je bil tudi pristen gṛhastha. Zato je nekoliko omahoval. Da bi ga spodbudil, je Caitanya Mahāprabhu nemudoma dejal: "Ne, ne. Zakaj oklevaš? Zakaj se čutiš podrejenega? Saj si vendar guru." "Kako to, da sem guru?" "Yei kṛṣṇa-tattva-vettā, sei guru haya (CC Madhya 8.128)." Ker položaj tistega, ki spozna Kṛṣṇo, ni običajen. Yatatām api siddhānāṁ kaścid vetti māṁ tattvataḥ (BG 7.3). Kdor pozna Kṛṣṇo, ni navaden človek. Yatatām api siddhānām (BG 7.3). Je celo nad vsemi siddhami. "Zakaj torej oklevaš? Poznaš kṛṣṇa-tattvo, zato ti postavljam vprašanja." To je njegov položaj.

To gibanje za zavest Kṛṣṇe torej izuri ljudi, ki pridejo k nam, in jih naredi veliko, veliko večje od siddhijev, veliko, veliko večje od siddhijev. In to je zelo preprosto. Guru lahko postane, kdor... Če je nekdo guru, je nad siddhiji. Kṛṣṇa-tattva-vettā. Yei kṛṣṇa-tattva-vettā, sei guru haya (CC Madhya 8.128). Nihče ne more postati guru, če ne pozna kṛṣṇa-tattve. Ni navaden človek. Yogiji, karmīji, jñānīji ne morejo postati guruji. Tega se ne podpira, ker se mora celo jñānī o Kṛṣṇi učiti veliko, veliko rojstev; ne samo v enem življenju, ampak v veliko, veliko življenjih. Če bo vztrajal, da bo Absolutno Resnico doumel s svojo metodo jñāne, s svojo spekulativno metodo, se bo moral še mnogokrat, mnogokrat roditi. Potem se mu bo morda nekega dne nasmehnila sreča. Če stopi v stik z bhakto, bo zanj morda mogoče, da bo razumel Kṛṣṇo.

To je rečeno v Bhagavad-gīti: bahūnāṁ janmanām ante jñānavān māṁ prapadyate (BG 7.19). Kdo je prapadyate? Kdor se preda Kṛṣṇi. Če Kṛṣṇe ne razumemo v popolnosti, zakaj bi se Mu potem predali? Kṛṣṇa pravi: sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66) . Veliki, veliki učenjaki so dejali: "To je pa preveč." "To je pa preveč. Kṛṣṇa zahteva: mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja. To je preveč." To ni preveč; to je naš pravi položaj. Če smo dejansko napredni v svojem znanju... Bahūnāṁ janmanām ante (BG 7.19). Tega ne moremo doseči v enem življenju. Če vzdržuje znanje, razumevanje Absolutne Resnice, potem se po mnogih, mnogih rojstvih, ko dejansko doseže znanje, preda Kṛṣṇi. Vāsudevaḥ sarvam iti sa mahātmā sudurlabhaḥ (BG 7.19). Tovrstna mahātmā... Obstaja tako veliko mahātem, ki samo zamenjajo oblačila - tu niso mišljene take mahātme. Sa mahātmā sudurlabhaḥ. Zelo težko je najti take mahātme, vendar obstajajo. Če imamo srečo, lahko srečamo tako mahātmo in naše življenje postane uspešno. Sa mahātmā sudurlabhaḥ.