SL/Prabhupada 0906 - Imate same ničle. Pred njih postavite Kṛṣṇo. In postanite desetka730418 - Lecture SB 01.08.26 - Los Angeles

Prabhupāda: Prav kot v državi. Recimo, da na ulici leži človek, reven človek, brez pomoči - ga lahko ubijem? Vas bo država oprostila? "Ne, ubil sem nekega reveža. Ni imel nobenih opravkov. Družba ga ni potrebovala. Zakaj bi torej živel?" Vas bo država oprostila: "Zelo dobro delo si opravil."? Ne. Tudi ta ubogi človek je pripadnik, državljan države. Ne smete ga ubiti. Zakaj te filozofije ne bi razširili: tudi uboge živali, drevesa, ptice, zveri so prav tako otroci Boga. Ne smete jih ubiti. Za to boste odgovarjali. Obešeni boste. Prav tako kot boste obešeni zaradi uboja reveža iz ulice. Pa naj bo še tako ubog. Prav tako v očeh Boga ni tovrstnega ločevanja. In ne samo v očeh Boga - tudi v očeh učenega človeka ni takega ločevanja: "On je reven, on bogat, ta črn, tisti bel, on.." Ne. Vsi smo živa bitja, delčki Boga.

Zato je Vaiṣṇava edini dobrotnik vseh živih bitij. Poskuša jih vzdigniti. Vaiṣṇava vsa živa bitja poskuša vzdigniti na raven zavesti Kṛṣṇe. Lokānāṁ hita-kāriṇau. Prav kot Rūpa Gosvāmī, Gosvāmīji. Lokānāṁ hita-kāriṇau tri-bhuvane mānyau śaraṇyākarau. Vaiṣṇava si ne misli, da je nekdo Indijec, Američan... Nekdo me je nekje vprašal: "Zakaj si prišel v Ameriko?" Zakaj pa ne bi prišel? Sem služabnik Boga in to je kraljestvo Boga. Zakaj ne bi prišel? Nesmiselno me je tako preverjati. Če me tako preverjate, boste grešili. Prav kot imajo služabniki vlade, policisti, pravico vstopiti v katerokoli hišo, v hišo vsakogar. Pri tem ne gre za vlom. Podobno ima služabnik Boga pravico oditi kamorkoli. Nihče ga ne sme zadrževati. Če ga ovira, bo kaznovan. Vse namreč pripada Bogu.

Na ta način moramo videti stvari take kot so. To je zavest Kṛṣṇe. Zavest Kṛṣṇe ni otopela zamisel. Zato Kuntī pravi: janmaiśvarya-śruta-śrībhir edhamāna-madaḥ pumān (SB 1.8.26). Kdor krepi svojo omamljenost, ne more postati zavesten Kṛṣṇe. Ne morejo postati zavestni Kṛṣṇe. Edhamāna-madaḥ. So namreč omamljeni. Prav kot je opita oseba popolnoma omamljena in govori neumnosti. Če mu nekdo reče: "Dragi brat, neumnosti govoriš. Tu je tvoj oče. Tu je tvoja mati." Se bo zmenil za to? Saj je vendar omamljen. Podobno tudi, če vsem tem podležem, omamljenim podležem, poveš: "Tu je Bog," tega ne morejo razumeti. So namreč omamljeni. Zato Kuntī pravi: tvām akiñcana-gocaram. Če se osvobodimo teh opojnih sredstev, je to zelo dobra lastnost. Janmaiśvarya-śruta-śrī... Rojstvo v ugledni družini, veliko bogastvo, dobra izobrazba, lepota. Lahko jih uporabimo. Ko taka oseba postane zavestna Kṛṣṇe... Tako kot to počnete vi, ameriški fantje in dekleta. Bili ste omamljeni. Zdaj, ko ste omamljenost odpravili, pa zelo dobro služite, ste zavestni Kṛṣṇe. Ko greste v Indijo, so vsi presenečeni, kako so ti ameriški fantje in dekleta postali tako nori na Boga. To jih namreč uči: "Vi podleži. Učite se od njih. Posnemate namreč zahodne države. Zdaj torej poglejte zahodnjaške fante in dekleta, ki zavestni Kṛṣṇe plešejo. Posnemajte jih torej." To je bila moja politika.

In zdaj rojeva sadove. Da. Vse torej lahko uporabimo. Če uporabite rojstvo v ugledni družini... Če ostanete omamljeni in ga ne uporabite, potem to ni preveč velika prednost. Lahko pa ga uporabite za dober namen. Če imate... Če svoje prednosti uporabite za Kṛṣṇov namen, boste v boljšem položaju. Isti primer. Prav kot ničla. Ničla nima vrednosti. Toda takoj, ko pred njo postavite številko ena, postane desetka. Takoj postane desetka. Če dodamo še eno ničlo, postane sto. Še ena, pa dobimo tisoč. Podobno velja za te janmaiśvarya-śruta-śrī. Dokler ste omamljeni, imate same ničle. Ko pa pred njih postavite Kṛṣṇo, postanejo deset, sto, tisoč, milijon.

Bhakte: Jaya, Haribol (smeh)

Prabhupāda: Da. To je priložnost. Dobili ste torej to priložnost. Vi, ameriški fantje in dekleta, ste dobili to priložnost. Imate same ničle. Pred njih postavite Kṛṣṇo. In postanite desetka. (smeh) Da.

Najlepša hvala.

Bhakte: Haribol, Jaya Prabhupāda. Vsa slava Prabhupādu!