SL/Prabhupada 0954 - Ko premagamo te nižje lastnosti, postanemo srečni750623 - Conversation - Los Angeles

Bahulāśva: Śrīla Prabhupāda, ko se v našem materialno onesnaženem stanju obnašamo neumno in noro, temu pravimo tamas oziroma nevednost. Ampak kaj v duhovnem nebu, ko je živo bitje v stanju čiste zavesti, povzroči... Ali je tam tudi kaj takega, kar živo bitje podvrže iluziji?

Prabhupāda: Da. Kot Jaya in Vijaya. Naredila sta žalitev. Nista dovolila vstopiti štirim Kumaram. To je bila njuna napaka. In Kumare so bili zelo užaljeni. In prekleli so ju: "Nista vredna bivanja na tem kraju." Včasih torej naredimo napake. To je prav tako zloraba neodvisnosti. Ali pa pademo, ker smo majceni. Prav kot majhni delčki ognja: čeprav so ogenj, lahko ugasnejo. Velik ogenj ne ugasne. Krišna je velik ogenj, mi pa smo majhni delčki, iskrice, zelo majhni. Znotraj ognja so iskre, "vuš, vuš". Veliko jih je. Ampak če iskra pade na tla, ugasne. Tako je to. Pasti pomeni priti v materialni svet in tu so tri različne stopnje: tama guṇa, rajo guṇa in sattva guṇa. Tako kot... Tako kot iskra, ki pade na tla. Če pade na suho travo, trava zagori. Ognjena lastnost se torej ohrani padcu navkljub. Suha trava omogoči nov ogenj in s tem se ohrani ognjena lastnost. To je sattva-guṇa. Če iskra pade na zeleno travo, ugasne. Na suhi travi, ko se torej zelena trava posuši, pa ponovno obstaja možnost, da ogenj zagori. Če iskra pade v vodo, pa je to zelo težko. Podobno je z dušo, ki pride v materialni svet. Tu so tri gune materialne narave. Če pride v stik s tamo-guṇo, je v najbolj obupnem stanju. Če pride v stik z rajo-guṇo, je malce dejavna. Delajo. Če pade v sattva-guṇo, pa živo bitje vsaj ohrani znanje: "Jaz sem ogenj. Ne spadam v ta pusti materialni svet."

Torej moramo živemu bitju pomagati, da se ponovno dvigne na raven sattva-guṇe, brahmanskih odlik, da bi lahko razumelo ahaṁ brahmāsmi: "Jaz sem duhovna duša. Nisem ta materija." Takrat se začnejo duhovne dejavnosti. Zato jim poskušamo pomagati, da se dvignejo na nivo sattva-guṇe, kar pomeni, da opustijo delovanje v rajo-guṇi, tamo-guṇi: nič uživanja mesa, nič zunajzakonske spolnosti, nič opojnih sredstev, nič kockanja. Tako veliko ne-jev - da zaustavimo vpliv materialnega delovanja. Kdor se vzdigne na raven sattva-guṇe, potem ostane na ravni... Ko se ustali na ravni sattva-guṇe, ga rajas-tamaḥ, druge nižje lastnosti, ne morejo zmotiti. Nižje lastnosti, lastnosti na nižji ravni so: nezakonski spolni odnosi, prehranjevanje z mesom, omamljanje, kockanje. Tadā rajas-tamo-bhāvāḥ kāma-lobhādayaṣ ca ye (SB 1.2.19). Kdor se osvobodi vsaj dveh od teh nižjih lastnosti... Nižja lastnost je kama, poželenje in pohlep. V materialnem svetu so živa bitja v glavnem pod vplivom teh nižjih lastnosti, kar pomeni, da so napolnjena s poželenjem in niso nikoli zadovoljna, so pohlepna. In ko premagamo te nižje lastnosti, postanemo srečni. Tadā rajas-tamo-bhāvāḥ kāma-lobhādayaṣ ca ye, ceta etair anaviddham... (SB 1.2.19). Ko zavest ni pod vplivom teh nižjih lastnosti, ceta etair ana... Sthitaḥ sattve prasīdati. Kdor je pod vplivom sattva-guṇe (vrline), je srečen. To je začetek duhovnega življenja. Dokler je um pod vplivom poželenja in pohlepa, ne moremo govoriti o duhovnem življenju. Torej, prva naloga je nadzorovati um, da ni pod vplivom nižjih lastnosti, poželenja in pohlepa. V Parizu smo videli 75-letnega gospoda, ki je zahajal v nočni klub, ker ga še vedno obvladuje poželenje. Plačal je petdeset dolarjev za vstop v klub, nato pa je plačal še druge stvari. Četudi je star 75 let, je poželenje še vedno prisotno.