SL/Prabhupada 1053 - Če morate voditi družbo, to še ne pomeni, da lahko pozabite tisto, kar je resnično pomembno750522 - Conversation B - Melbourne

Prabhupāda: Vaše telo, vi sami, vse pripada Bogu. To telo je materialno. Ta materialna energija - zemlja, voda, zrak, ogenj - vse pripada Bogu. To morje pripada Bogu, voda, ogromno vode. Niste je ustvarili niti vi niti vaši predniki. To telo je torej sestavljeno iz zemlje, vode, zraka, ognja - petih elementov. Telo je prav tako od Boga. In kot duša sem tudi sam delček Boga. Vse torej pripada Bogu. To je zavest Krišne. Lažno trdimo: "To je naše." To je māyā. Māyā pomeni nekaj lažnega. To je pomen māye.

Madhudviṣa: Śrīla Prabhupāda, koncept, da vse pripada Bogu, ne more delovati, če vsi ne verjamejo, da vse pripada Bogu.

Prabhupāda: Potem so vsi nori. To pa ne spremeni dejstva. Če nek norec pride v to sobo in se začne prepirati: "Jaz sem lastnik. Vsi pojdite ven," govori neresnico.

Raymond Lopez: Razumem tisto, kar ste na primer govorili o morju in tako dalje. Ampak namenjeno je ljudem v uporabo.

Prabhupāda: Uporabo. Lahko ga uporabljate. Tena tyaktena bhuñjīthāḥ (ISO 1). To je vedski zaključek. Uporabite, kar vam je dano. Nek gospod je imel pet sinov. Enemu sinu je dal: "To je tvoje posestvo. To je tvoje posestvo. To lahko uporabljaš." Ampak sin se mora zavedati: "To je očetova lastnina. On mi jo je dal." Podobno je v vedskih śāstrah rečeno: "Vse pripada Bogu in karkoli nam je dal On, lahko uporabljamo. Ne posegajte po lastnini drugih."

Raymond Lopez: Ampak če nam je dal... Rekli ste, da nam je nekaj dal in naj ne posegamo po lastnini drugih, ampak obstajajo določene stvari, ki jih ima neka oseba ali skupina oseb, za katere menim, da bi resnično lahko rekli...

Prabhupāda: Sprejeti moramo, da v bistvu vse pripada Bogu. Kot oče in sinovi. Sinovi morajo vedeti: "Lastnina je očetova." To je pravo znanje. Torej: "Uporabil bom, kar mi je dal oče." Zakaj bi se dvigoval nad druge, moje brate, ki jih je oče prav tako obdaroval?" To je dobra misel. "Zakaj bi se prepiral z mojimi drugimi brati? Oče mu je to stvar dal v last, naj jo torej uporablja, jaz pa bom uporabljal, kar je dal meni. Zakaj bi posegal v lastnino drugih?" To je zdravorazumsko.

Raymond Lopez: Razumem, ko pravite: "Ne posegajte v lastnino drugih." In če prav razumem, pravite, naj pustimo drugim, da uporabljajo stvari, ki smo jih dobili od nekoga drugega. To lahko razumem. Ampak ali se včasih ne zgodi, da iz takega ali drugačnega razloga ne želimo, da drugi uporabljajo naše stvari?

Prabhupāda: Sami ne želimo uporabljati svojih stvari?

Madhudviṣa: Pravi, če nekdo ne želi... Če ne želiš, da nekdo drug uporablja tisto, kar imaš. Če ti nekdo poskuša na silo vzeti...

Prabhupāda: Ne, to je nekaj drugega. Raymond Lopez: Lahko se zgodi, da zaradi nekega razloga ne želiš, da drugi uporabljajo tisto, kar uporabljaš sam. Lahko, da to takrat potrebuješ sam. Lahko se zgodi, da ne želiš...

Madhudviṣa: Verjamemo, da vse pripada Bogu. Če nekdo drug ne verjame v ta koncept in poskuša uporabiti to, kar je...

Prabhupāda: To je napačno, to pravim. To je napačna predstava.

Wally Strobes: Kako to uskladite, kako rešite okoliščine... Tudi če vse pripada Bogu, moramo voditi družbo in...

Prabhupāda: Ampak ne pozabite, da vse pripada Bogu. Če morate voditi družbo, to še ne pomeni, da lahko pozabite tisto, kar je resnično pomembno.

Raymond Lopez: Tej zamisli nikakor ne oporekam. Ampak težava je v tem, da ima sistem, v katerem delujemo, drugačne predstave.

Prabhupāda: To bi morali popraviti. Morali bi ga popraviti.

Raymond Lopez: Morali bi, oprostite?

Prabhupāda: Popraviti.

Madhudviṣa: Popraviti.