SL/Prabhupada 1058 - Bhagavad-gito je izgovoril Gospod Šri Krišna660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Bhagavad-gīto je izgovoril Gospod Śrī Kṛṣṇa, ki je na sleherni strani Bhagavad-gīte imenovan kot Vsevišnja Božanska Osebnost, Bhagavān. Beseda "bhagavān" lahko pomeni tudi katerega koli mogočnega človeka ali polboga, in tudi tukaj zagotovo označuje, da je Śrī Kṛṣṇa izjemna osebnost, hkrati pa moramo razumeti Gospoda Śrī Kṛṣṇo, kot to počno vsi ācārye... Kot na primer Śaṅkarācārya, Rāmānujācārya, Madhvācārya, Nimbārka Svāmī in Śrī Caitanya Mahāprabhu ter mnogi drugi. V Indiji je mnogo verodostojnih učenjakov in ācārij, pri čemer mislim avtoritativnih poznavalcev vedskega znanja. In vsi med njimi, vključno s Śaṅkarācāryo, sprejemajo Śrī Kṛṣṇo kot Vsevišnjo Božansko Osebnost. Gospod sam o Sebi pravi, da je Vsevišnja Božanska Osebnost v Bhagavad-gīti. Kot takšnega Ga priznavajo Brahmā-saṁhitā in vse Purāṇas, posebno Bhāgavata Purāṇa: kṛṣṇas tu bhagavān svayam (SB 1.3.28). Bhagavad-gīto bi zato morali razumeti tako, kot nas uči sam Gospod, Vsevišnja Božanska Osebnost.

V četrtem poglavju Bhagavad-gīte (4.1-3) Gospod pravi:

imaṁ vivasvate yogaṁ p
roktavān aham avyayam
vivasvān manave prāha
manur ikṣvākave 'bravīt
(BG 4.1)
Evaṁ paramparā-prāptam
imaṁ rājarṣayo viduḥ
sa kāleneha mahatā
yogo naṣṭaḥ parantapa
(BG 4.2)
Sa evāyaṁ mayā te 'dya
yogaḥ proktaḥ purātanaḥ
bhakto 'si me sakhā ceti
rahasyaṁ hy etad uttamam.
(BG 4.3)

Gospod želi sporočiti Arjuni: "O tem sistemu yoge opisanem v Bhagavad-gīti, sem najprej poučil boga sonca in on ga je razložil Manuju. Manu je znanje prenesel Ikṣvākuju in na takšen način, po nasledstvu učiteljev in učencev, se je prenašal ta sistem yoge, a ščasoma se je izgubil. Zatorej ti sedaj ponovno razlagam ravno ta sistem yoge, starodaven način yoge Bhagavad-gīte ali Gītopaniṣade. Ker si Moj bhakta in Moj prijatelj, boš lahko ti in samo ti to razumel."

Sklep je, da je Bhagavad-gītā delo, ki je posebej namenjeno Gospodovemu bhakti. Obstajajo tri vrste duhovnih praktikantov, in sicer jñānī, yogī in bhakta. Ali z drugimi besedami impersonalist, meditativni mistik in Gospodu vdani služabnik. Tukaj je jasno povedano, kaj Gospod sporoča Arjuni: "S tem, ko ti to govorim, te postavljam za prvega člana v paramparā. Ker se je stari paramparā ali nasledstvo duhovnih učiteljev in učencev pretrgalo, ga želim ponovno vzpostaviti, da se bo ponovno prenašala ista misel, kot se je prej od boga sonca do ostalih. Zatorej jo sprejmi in jo predaj naprej. Ta sistem yoge podan v Bhagavad-gīti se bo sedaj prenašal naprej s tabo. Pokaži kako pravilno razumeti Bhagavad-gīto". Tukaj je pokazano, kako je Bhagavad-gītā posebej namenjena Arjuni, Gospodovemu bhakti in Kṛṣṇovemu neposrednemu učencu in še več kot to: njegovemu intimnemu prijatelju. Zatorej Bhagavad-gīto najlažje razume človek, ki ima podobne lastnosti kot Kṛṣṇa. To pomeni, da je vdan Gospodu in ima neposreden odnos z Gospodom.