SL/Prabhupada 1076 - Po smrti lahko ostanem tukaj ali pa odidemo v duhovni svet660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Obstajajo različne bhāve. Kot smo že omenili, je tudi ta materialna narava ena od vrst bhāve. Materialna narava je le pojavna oblika ene od energij Vsevišnjega Gospoda. Viṣṇu Purāṇa opisuje vse energije Vsevišnjega Gospoda.

viṣṇu-śaktiḥ parā proktā
kṣetra-jñākhyā tathā par
avidyā-karma-saṁjñānyā
tṛtīyā śaktir iṣyate
(CC Madhya 6.154)

Vse Gospodove energije, moči... Parāsya śaktir vividhaiva śrūyate (CC Madhya 13.65, purport). Vsevišnji Gospod ima nešteto raznolikih energij, ki so nam nedoumljive. Kljub temu pa so veliki modreci, osvobojene duše, te energije proučili in jih razdelili na tri dele, v tri skupine. Prva je... Vse energije so viṣṇu-śakti. Vse so različne energije Gospoda Viṣṇuja. Prva energija je parā, transcendentalna. Kṣetra-jñākhyā tathā parā. Živa bitja, kṣetra-jña, pripadajo tej višji energiji, kar potrjuje tudi Bhagavad-gītā. O tem smo že govorili. In ostale energije... Materialna energija je ṛtīyā karma-saṁjñānyā (CC Madhya 6.154). Druga energija je v stanju nevednosti. To je materialna energija. Tudi materialna energija je bhagavad... (nerazločno). Po smrti lahko torej ostanemo v materialni energiji oziroma v tem materialnem svetu ali pa odidemo v duhovni svet. To je merilo. Bhagavad-gītā torej pravi: yaṁ

yaṁ yaṁ vāpi smaran bhāvaṁ
tyajaty ante kalevaram
taṁ tam evaiti kaunteya
sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ
(BG 8.6)

Trenutno smo navajeni razmišljati bodisi o materialni energiji bodisi o duhovni energiji. Vprašanje je kako preusmeriti naše misli. Kako lahko misli o materialni energiji preusmerimo na misli o duhovni energiji? Da bi lahko razmišljali o duhovni energiji, nam je v pomoč vedska literatura. Na voljo je toliko literature, ki nam misli prežema z materialno energijo - časopisi, revije, zgodbe, romani in še toliko drugega. Naše misli so zatopljene v takšno branje. Če pa želimo svoje misli preusmeriti v duhovne teme, moramo svoje branje preusmeriti na vedsko književnost. Veliki modreci so zato sestavili številne vedske spise, kot so na primer Purāṇe. Purāṇe niso izmišljene zgodbe, temveč zgodovinski zapisi. V Caitanya-caritāmṛti najdemo naslednji verz: anādi-bahirmukha jīva kṛṣṇa bhuli' gela ataeva kṛṣṇa veda-purāṇa kailā (CC Madhya 20.117). Pozabljiva živa bitja, pogojene duše, so pozabila na svoj odnos z Vsevišnjim Gospodom in so zatopljena v misli o materialnih stvareh in dogodkih. Da bi preusmeril njihove misli na duhovno stvarnost, je Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa napisal številne vedske spise. Najprej je razdelil Vedo na štiri dele, ki jih je potem razložil v Purāṇah. Za preprostejše ljudi, kot so strī, śūdre, vaiśye, je napisal Mahābhārato. Mahābhārata vsebuje tudi Bhagavad-gīto. Vse vedske spise je zatem povzel v Vedānta-sūtri. In za pomoč pri razumevanju Vedānta-sūtre v prihodnosti, je k njej napisal tudi komentar z naslovom Śrīmad-Bhāgavatam.