SR/Prabhupada 0425 - Možda su nešto malo izmenili

From Vanipedia


Možda su nešto malo izmenili
- Prabhupāda 0425


Room Conversation with Carol Cameron -- May 9, 1975, Perth

Gaṇeśa: Śrīla Prabhupāda, ako su znanje prenosili sveti kraljevi evaṁ paramparā-prāptam (BG 4.2), kako se onda znanje izgubilo?

Prabhupāda: Kada nije prenošeno. Jednostavno je razumevano spekulacijom. Ili nije prenošeno kako jeste. Možda su nešto malo izmenili. Ili (ga) nisu preneli. Recimo da ga ja prenesem tebi, ali ti to ne uradiš, onda je (znanje) izgubljeno. Pokret svesnost Kṛṣṇe napreduje u mom prisustvu. E sad, ako nakon mog odlaska vi to ne uradite, onda će biti izgubljeno. Ako nastavite kao što sada radite, onda će napredovati. Ali, ako prestanete...