SR/Prabhupada 1058 - 'Bhagavad-gita' je Gospod Bog Šri Krišna

From Vanipedia


The Speaker of the Bhagavad-gita is Lord Sri Krishna - Prabhupāda 1058


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Govornik Bagavad-gite je Gospod Šri Krišna On se spominje na svakoj stranici Bagavad-gite, kao Svevišnja Božanska Ličnost, Bagavan. Naravno, "bagavan" se ponekad naziva bilo koja moćna osoba ili bilo koji moćni polubog, ali ovde je bagavan svakako naziv za Šri Krišnu, veliku ličnost, ali u isto vreme moramo znati da je Gospod Šri Krišna, kao što su potvrdile sve ačarije... Mislim, čak Šankaračarija, Ramanuđačarija, Madvačarija, Nimbarka Svami i Šri Čeitanja Mahaprabu i mnogi drugi . U Indiji je bilo mnogo verodostojnih naučnika i ačarija, Mislim, autoriteta vedskog znanja. Svi oni, uključujući Šankaračariju, prihvatili su Šri Krišnu za Svevišnju Božansku Ličnost. Sam Gospod je takođe postavio Sebe kao Svevišnju Božansku Ličnost u Bagavad-giti. On je tako prihvaćen u Brama-samiti i svim Puranama, posebno u Bagavata Purani: krsnas tu bhagavan svayam (SB 1.3.28) Dakle, zato treba da prihvatimo Bagavad-gitu kakva jeste, kako ju je propisala Sama Božanska Ličnost.

Dakle, u četvrtom poglavlju Bagavad-gite Gospod kaže:

imaṁ vivasvate yogaṁ
proktavān aham avyayam
vivasvān manave prāha
manur ikṣvākave 'bravīt
(BG 4.1)
evaṁ paramparā-prāptam
imaṁ rājarṣayo viduḥ
sa kāleneha mahatā
yogo naṣṭaḥ parantapa
(BG 4.2)
sa evāyaṁ mayā te 'dya
yogaḥ proktaḥ purātanaḥ
bhakto 'si me sakhā ceti
rahasyaṁ hy etad uttamam
(BG 4.3)

Ideja je ... Gospod je rekao Arđuni da "Ovu jogu, ovaj sistem joge, Bagavad-gitu, prvi put Sam izgovorio bogu sunca a bog sunca je objasnio Manuu. Manu je objasnio Ikšvakuu, i na taj način, učeničkim nasleđem, jedno za drugim, ovaj sistem joge silazi, a tokom vremena, ovaj sistem je sada izgubljen. I zbog toga, Ja ti izgovaram taj isti sistem joge ponovo, taj isti stari sistem joge Bagavad-gite ili Gitopanišad. Zato što si Moj bakta i Moj si prijatelj, zbog toga je moguće jedino tebi da razumeš."

Sad, smisao je da je Bagavad-gita rasprava koja je specijalno namenjena za baktu Gospoda. Postoje tri vrste transcendentalista, naime gjaniji, jogiji i bakte. Ili impersonalisti, meditatori i posvećenici. Dakle, ovde je jasno spomenuto. Gospod kaže Arđuni da "Ja govorim ili Ja te činim prvim čovekom parampara. Zato što je stari parampara ili učeničko nasleđe sada prekinuto, zato želim da ponovo uspostavim drugi parampara na istoj liniji učenja kao što je silazilo od boga sunca do drugih. Dakle, ti, ti ga uzmi i podeli. Ili sistem, joga sistem Bagavad-gite sada može da bude raširen kroz tebe. Ti postani autoritet razumevanja Bagavad-gite." Sad, ovde je uputstvo da je Bagavad-giti bio podučen posebno Arđuna, posvećenik Gospodov, direktni učenik Krišne. I ne samo to, on je sa Krišnom u prisnom dodiru, kao prijatelj. Zbog toga Bagavad-gitu razume osoba koja ima osobine slične Krišninim. To znači da mora da bude posvećenik, mora da bude u odnosu, direktnom odnosu sa Gospodom.