SV/Prabhupada 0001 - Expandera Till Tio Millioner

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Expandera Till Tio Millioner
- Prabhupāda 0001


Lecture on CC Adi-lila 1.13 -- Mayapur, April 6, 1975

Prabhupāda: Caitanya Mahaprabhu säger till alla ācāryas. Nityānanda Prabhu, Advaita Prabhu och Śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda, Dem för alla vidare Herren Caitanya Mahāprabhu's uppdrag och instruktioner. Så försök att följa denna ācāryaprocess. Då kommer livet att bli framgångsrikt. Och det är inte svårt att bli en ācārya. Först måste man bli en mycket trofast tjänare av sin egen ācārya följa mycket nogrant vad han säger. Försöka att tillfredställa honom och sprida Kṛṣṇamedvetande Det är allt. Det är inte alls svårt. Försök att följa din Guru Mahārāja's instruktioner och dela med dig Kṛṣṇamedvetande. Detta är Herren Caitanyas order.

āmāra ajñāya guru hañā tāra' ei deśa
yāre dekha tāre kaha kṛṣṇa-upadeśa
(CC Madhya 7.128)

Genom att följa Min order kommer du att bli en guru. Och om vi följer ācārya-systemet mycket strikt och försöker vårt bästa att sprida Kṛṣṇa's instruktioner.

Yāre dekha tāre kaha 'kṛṣṇa'-upadeśa (CC Madhya 7.128). Det finns två olika former av kṛṣṇa-upadeśa. Upadeśa betyder instruktioner Instruktionerna som är givna av Kṛṣṇa kallas också 'kṛṣṇa'-upadeśa, och instruktionerna om Kṛṣṇa, det är också 'kṛṣṇa'-upadeśa. Kṛṣṇasya upadeśa iti kṛṣṇa upadeśa. Samāsa, śāsti-tat-puruṣa-samāsa. Och Kṛṣṇa viṣayā upadeśa, det är också Kṛṣṇa upadeśa. Bāhu-vrīhi-samāsa. På detta sätt analyserar man Sankrit grammatik Så Kṛṣṇa's upadeśa är Bhagavad-gītā. Han ger direkt instruktioner. Man blir en ācārya när man delar med sig av kṛṣṇa-upadeśa genom att endast upprepa vad Kṛṣṇa har sagt. Det är inte alls svårt. Alt har blivit sagt där. Vi behöver endast upprepa det some en papegoija. Inte exakt som en papegoja. En papegoja förstår inte betydelsen; han bara upprepar. Men du borde också förstå betydelsen; hur kan du annrs förklara betydelsen?

Vi vill sprida Kṛṣṇamedvetande. Gör dig helt enkelt redo att upprepa Kṛṣṇa's instruktioner mycket fint utan några feltolkningar. Då kommer vi i framtiden... Antag att vi nu har tio tusen. Vi kommer att öka till hundra tusen. Detta behövs. Sedan från hundra tusen till en million, och från en miljon till tio miljoner.

Hängivna: Haribol! Jaya!

Prabhupāda: Så det kommer inte att finnas någon brist på ācāryas, och människorna kommer att förstå Kṛṣṇamedvetande mycket lätt. Så organisera det här. Var inte artificiellt uppblåsta. Följ ācārya's instruktioner. Och försök också att själva bli perfekta, mogna. Då kommer det att vara mycket enkelt att kämpa ner māyā. Ja. Ācāryas, förklarar krig mot māyā's aktiviteter?