SV/Prabhupada 0065 - Alla kommer att bli lyckliga

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Föregående Sida - Video 0064
Nästa Sida - Video 0066 Go-next.png

Alla kommer att bli lyckliga
- Prabhupāda 0065


Arrival Lecture -- Gainesville, July 29, 1971

Kvinnlig Gäst: Finns det utrymme i rörelsen för andra personer som indirekt tjänar Kṛṣṇa i stället för att sjunga Hare Krishna hela dagen?

Prabhupāda: Nej, processen är, precis som om man häller vatten på roten av trädet, vattnet distribueras till blad, grenar, kvistar, och de förblir friska. Men om du vattnar endast på bladet, bladet kommer också torka och trädet kommer också att vara torrt. Om du stoppar mat i magen, så kommer energin att distribueras till fingrarna, till ditt hår dina naglar och överallt. Och om du tar maten i handen och inte stoppar i magen, kommer det att vara meningslöst slöseri. Så alla dessa humanitära insatser har gått till spillo, eftersom det inte finns något Kṛṣṇamedvetande. De försöker på så många sätt att tjäna det mänskliga samhället, men de bli alla frustrerade i värdelösa försök, eftersom det inte finns något Kṛṣṇamedvetande. Men om folk är utbildade för att bli Kṛṣṇamedvetna, då blir alla automatiskt nöjda. Vem som helst som kommer att gå med, en, vem som helst som kommer att få höra, vem som helst som kommer att samarbeta - kommer att bli nöjd. Så vår process är en naturlig process. Du älskar Gud, och om du (är) faktiskt expert på att älska Gud, naturligtvis älskar alla dig. Precis som en Kṛṣṇamedveten person, eftersom han älskar Gud, älskar han djuren också. Han älskar fåglar, djur, alla. Men så kallad humanitär kärlek betyder de älskar någon människa, men djuren dödas. Varför älskar de inte djuren? Eftersom de är bristfälliga. Men en Kṛṣṇamedveten person kommer aldrig att döda ett djur eller ens ge problem för djur. Men det är universell kärlek. Om du älskar bara din bror eller syster, det är inte universell kärlek. Universell kärlek innebär att du älskar alla. Denna universella kärlek kan utvecklas genom Kṛṣṇamedvetande , inte av något annat.

Kvinnlig Gäst: Jag vet att några av de hängivna har varit tvungna att bryta relationer, så att säga, med sina materiella föräldrar, och det ger dem en viss grad av sorg, eftersom deras föräldrar inte förstår. Vad vill du berätta för dem för att göra det lättare?

Prabhupāda: Tja, en pojke som är i Kṛṣṇamedvetande, Han ger den bästa tjänsten till sina föräldrar, familjer, landsmän, samhälle. Utan att vara Kṛṣṇamedveten, vilken tjänst ger de till sina föräldrar? Mestadels är de åtskilda. Men, som Prahlāda Mahārāja var en stor hängiven och hans far var en stor icke hängiven, så mycket så att hans far dödades av Nṛsiṁhadeva men Prahlāda Mahārāja, när han beordrades av Herren att ta emot en välsignelse, Han sa att "jag är inte en köpman, Sir, att genom att ge dig viss tjänst jag tar en viss avkastning. Ursäkta mig." Nṛsiṁhadeva var mycket nöjd: "Här är en ren hängiven." Men samma rena hängivne begärde av Herren, "Min Herre, min far var ateist och han har begått så många förseelser, så jag ber att min far kan befrias." Och Nṛsiṁhadeva sade, "Din far är redan befriad eftersom du är hans son. Trots alla sina förseelser, är han befriad, eftersom du är hans son. Inte bara din far, men din farfar, hans far upp till sju generationer, de är alla befriade."

Så om Vaiṣṇava uppenbarar sig i en familj, befriar han inte bara sin far, men hans far, hans far, hans far, på det sättet. Men det är den bästa tjänsten till familjen, att bli Kṛṣṇamedveten. Faktiskt, har det hänt. En av mina elever, Kārttikeya, hans mor var så mycket förtjust i samhället så oftast när han ville se sin mor, mamman säger "Sitt ner. Jag ska gå på ett dansparty." Det var förhållandet. Ändå, eftersom han, den här pojken, är Kṛṣṇamedveten, Han talade om Kṛṣṇa till sin mor många gånger. Vid tidpunkten för döden frågade mamman sonen, "Var är din Kṛṣṇa? Är han här?" Och hon dog omedelbart, Det innebär att vid tidpunkten för dödsfallet hon mindes Kṛṣṇa, och genast blev hon befriad. Detta anges i Bhagavad-gītā, yaṁ yaṁ vāp smaran loke tyajaty ante kalevaram (BG 8.6). Vid tidpunkten för dödsfallet om man kommer ihåg Kṛṣṇa,, då är livet framgångsrikt. Så den här mamman på grund av sonen, Kṛṣṇamedvetna sonen, hon blev befriad, utan att egentligen komma till Kṛṣṇamedvetande. Så detta är fördelen.