SV/Prabhupada 0076 - Se Krishna överallt

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Se Krishna överallt
- Prabhupāda 0076


Ratha-yatra -- San Francisco, June 27, 1971

När våra ögon är smorda med kärlek till Gud, kan vi se Honom överallt. Det är föreläggandet av śāstras. Vi måste utveckla vår kraft att se genom att utveckla kärlek till Gudomen. Premāñjana-cchurita bhakti-vilocanena (Bs. 5,38). När man är tillräckligt utvecklad i Kṛṣṇamedvetande, han kan se Herren i varje ögonblick i hans hjärta och överallt, vart han än går. Så den här Kṛṣṇamedvetna rörelsen är ett försök att lära människor hur man kan se Gud, hur man kan se Kṛṣṇa. Kṛṣṇa kan ses om vi övar. Precis som Kṛṣṇa säger, raso 'ham apsu kaunteya (BG 7.8). Kṛṣṇa säger: "Jag är smaken av vattnet." Var och en av oss, vi dricker vatten varje dag, inte bara en, två gånger, tre gånger eller mer än så. Så, så snart som vi dricker vatten, om vi anser att smaken av vattnet är Kṛṣṇa, omedelbart blir vi Kṛṣṇamedvetna. Att bli Kṛṣṇamedvetna är inte speciellt svårt arbete. Vi måste bara praktisera.

Precis som här är ett exempel på hur man praktiserar för att bli Kṛṣṇamedveten. Närhelst du dricker vatten, så fort du är mätt, din törst släcks, omedelbart tror du att denna kraft att släcka törsten är Kṛṣṇa. Prabhāsmi śaśi sūryayoḥ. Kṛṣṇa säger, "Jag är solskenet. Jag är månskenet." Så under dagtid, var och en av oss ser solskenet. Så fort du ser solskenet, omedelbart kan du komma ihåg Kṛṣṇa "Här är Kṛṣṇa." Så fort du ser månskenet på natten, omedelbart kan du komma ihåg "Här är Kṛṣṇa." På detta sätt, om du praktiserar, det finns många fall många exempel som ges iBhagavad-gītā, i sjunde kapitlet, om du läser dem noga, hur man praktiserar Kṛṣṇamedvetande. Sedan när din kärlek har mognat, kommer du att se Kṛṣṇa överallt. Ingen kan hjälpa dig att se Kṛṣṇa, men Kṛṣṇa, kommer att uppenbara sig för dig, genom din hängivenhet genom din kärlek. Sevonmukhe hej jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ (Brs. 1.2.234). Kṛṣṇa, när man har tjänstattityd, när man förstår att "jag är evig tjänare till Kṛṣṇa eller Gud" då hjälper Kṛṣṇa dig att se Honom. Det framgår av Bhagavad-gītā,

teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te
(BG 10.10)