SV/Prabhupada 0093 - Bhagavad-gītā är också Krishna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Bhagavad-gītā är också Krishna
- Prabhupāda 0093


Lecture on Brahma-samhita, Lecture -- Bombay, January 3, 1973

Så Śrīmad-Bhāgavatam är den ursprungliga förklaringen av Vedānta-sūtra. . Så i Vedānta-sūtra förklaringen av Vedānta-sūtra, Śrīmad-Bhāgavatam sägs det,

janmādy asya yataḥ anvayāt itarataś ca artheṣu abhijñaḥ
tene brahma hṛdā ādi-kavaye muhyanti yatra sūrayaḥ
(SB 1.1.1)

Dessa beskrivningar är där. So ādi-kavi, ādi-kavi betyder Brahmā. Brahmā, Ādi-kavi. Så tene brahma. Brahmā betyder śabda-brahman, , vediska litteraturen. Så Han instruerade eller överförde till hjärtat av Brahmā. För när skapelsen var där, Brahmā var den enda personen, levande varelsen, i början. Så frågan kan vara att "Hur har Brahmā lärt vedisk kunskap?" Det förklaras: Tene brahma ... Brahmā. Brahmā betyder vediska litteraturen. Śabda-brahman. Informationen, beskrivningen av Gud är också Brahman. Brahman är absolut. Det är ingen skillnad mellan Brahman och litteraturen som beskriver Brahman. Samma sak: precis som Bhagavad-gītā och Kṛṣṇa,, det är ingen skillnad. Bhagavad-gītā är också Kṛṣṇa. Annars varför skulle denna bok dyrkas, eftersom så, för så länge, sedan fem tusen år, såvida inte Bhagavad-gītā är Kṛṣṇa? Det finns så mycket litteratur, böcker, som publiceras idag. Efter ett år, två år, tre år - slut. Ingen bryr sig om det. Ingen bryr sig om det. Ingen läser för ... Vilken som helst litteratur du tar i världshistorien, kan ingen litteratur finnas för fem tusen år, upprepade gånger läst av många, många forskare, religiösa och filosofer, alla. Varför? Eftersom det är Kṛṣṇa. Kṛṣṇa ... Det finns ingen skillnad mellan Bhagavad-gītā och Bhagavān Śabda-brahman. Så Bhagavad-Gita bör inte tas för vanlig litteratur, att man kan kommentera den genom så kallad ABCD kunskap. Nej, det är inte möjligt. Dårarna och skurkar, de försöker att kommentera Bhagavad-gītā genom sin ABCD lärdom. Det är inte möjligt. Det är śabda-brahman Det kommer att avslöjas för den person som har hängivenhet till Kṛṣṇa. Yasya deve parā bhaktir yathā deve ... Detta är de vediska instruktionerna.

yasya deve parā bhaktir
yathā deve tathā gurau
tasyaite kathitā hy arthāḥ
prakāśante mahātmanaḥ
(ŚU 6.23)

Det blir uppenbarat. Därför kallas Vedisk litteratur uppenbarad. Det är inte så att jag kan förstå din ABCD kunskap; Jag kan köpa en Bhagavad-gītā och eftersom jag har grammatiska kunskaper, kan jag förstå. Nej. Vedeṣu durlabha. I Brahma-saṁhitā sägs det, vedeṣu durlabha. Du kan studera all vedisk litteraturen med din litterära kapacitet eller lärdom - durlabha. Det är inte möjligt. Vedeṣu durlabha. Därför finns det så många människor, de försöker tolka Bhagavad-gītā genom deras så kallade lärdom, men ingen bryr sig om dem. De kan inte omvända ens en person, till en hängiven av Kṛṣṇa. Detta är en utmaning. I ditt Bombay finns så många personer, de förklarar Bhagavad-gītā i så många år, men de kunde inte omvända ens en enda person till en ren hängiven till Kṛṣṇa. Detta är vår utmaning. Men denna Bhagavad-gītā, håller nu på att förklaras som den är, och tusentals och åter tusentals européer och amerikaner, vars förfäder eller familj aldrig visste namnet Kṛṣṇa, de blir hängivna. Detta är hemligheten bakom framgången. Men dessa dåraktiga människor, de vet inte. De tror att genom att tolka Bhagavad-gītā med deras så kallade skojarlärdom, kan de avslöja uppenbara Bhagavad-gītā. Det är inte möjligt. Nāhaṁ prakāśaḥ yogamāyā-samāvṛtaḥ. Kṛṣṇa visar sig inte för dessa dummbommar och skojare.. Kṛṣṇa visar sig aldrig. Nāhaṁ prakāśaḥ sarvasya (BG 7.25). Han är inte så billig sak att Han kommer att förstås av dessa dårar och skurkar. Det är inte möjligt. Kṛṣṇa säger, nāhaṁ prakāśaḥ sarvasya yogamāyā-samā... (BG 7.25).

manuṣyāṇāṁ sahasreṣu
kaścid yatati siddhaye
yatatām api siddhānāṁ
kaścid vetti māṁ tattvataḥ
(BG 7.3)