SV/Prabhupada 0121 - I slutändan är det Krishna som arbetar

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

I slutändan är det Krishna som arbetar
- Prabhupāda 0121


Morning Walk At Cheviot Hills Golf Course -- May 17, 1973, Los Angeles

Kṛṣṇa-kāntī Läkarna: förundras över komplexiteten i den mänskliga hjärnan.

Prabhupāda: Ja. Ja.

Kṛṣṇa-kāntī: De är förbluffade.

Prabhupāda: Men de är skojare. Det är inte hjärnan som fungerar. Det är andesjälen som fungerar.

Samma sak: datormaskinen. Skojaren kommer att tycka att en datormaskin arbetar. Nej Mannen arbetar. Han trycker på knappen, så det fungerar. Annars, vad är värdet av denna maskin? Du kan hålla maskinen i tusentals år, det kommer inte att fungera. När en annan man kommer, sätter på knappen, då kommer det att fungera. Så vem är det som arbetar? Maskinen arbetar eller mannen arbetar? Och mannen är också en annan maskin. Och det fungerar på grund av närvaron av Paramātmā, Gud.. Därför i slutändan är det Gud som arbetar. En död man kan inte arbeta. Så hur länge en människa förblir levande? Så länge Paramātmā är där, ātmā är där. Även fast ātmā är där, om Paramātmā inte ger honom intelligens, kan han inte. Mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca (BG 15.15). Gud ger mig intelligens, "Du trycker på den här knappen." Sedan tryckte jag på den här knappen. Så i slutändan Kṛṣṇa arbetar. En annan, otränad man kan inte komma och arbeta på det eftersom det inte finns någon intelligens. Och en särskild man som har tränats upp, han kan arbeta. Så dessa saker händer. I slutändan kommer man till Kṛṣṇa Vad du forskar, vad du talar, det är också Kṛṣṇa som gör. Kṛṣṇa ger dig ... Du, du bad om denna möjlighet till Kṛṣṇa. Kṛṣṇa ger dig. Ibland finner du av misstag att experimentet lyckas. Så när Kṛṣṇa ser att du är så mycket plågad av experimentet, "Ok gör det." Precis som Yaśodā Mā försökte binda Kṛṣṇa, men hon kunde inte göra det. Men när Kṛṣṇa samtyckte, var det möjligt. På samma sätt innebär denna olycka Kṛṣṇa hjälper dig: ". Okej, du har arbetat så hårt, ta detta resultat" Allt är Kṛṣṇa. mattaḥ sarvaṁ pravartate (BG 10.8). Detta förklaras. Mattaḥ smṛtir jnanam apohanaṁ ca (BG 15.15). Allt kommer från Kṛṣṇa.

Svarūpa Dāmodara: De säger, "Kṛṣṇa. gav mig inte lämpliga åtgärder hur man gör experimenten."

Prabhupāda: Ja, han ger dig. Annars hur gör du det. Vad du än gör, är genom Kṛṣṇa's nåd. Och när du fortfarande är gynnsamm, då kommer Kṛṣṇa att ge dig fler faciliteter. Krishna ger dig möjlighet, kommer att gynna dig så mycket som du önskar, inte mer än så. Ye yathā māṁ prapadyante tāṁs tathaiva.. Så mycket proportionellt som du överlämnar dig till Kṛṣṇa, kommer intelligensen komma. Om du helt överlämnar dig, sedan full intelligens kommer. Det anges i Bhagavad-gita. Ye yathā māṁ prapadyante tāṁs tathaiva bhajāmy aham (BG 4.11).