SV/Prabhupada 0143 - Det är millijoner och miljarder av universum

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Det är miljoner och miljarder av universum
- Prabhupāda 0143


Sri Isopanisad, Mantra 13-15 -- Los Angeles, May 18, 1970

Åh Min Herre, upprätthållare av allt som lever, Ditt verkliga ansikte är täckt av din bländande strålglans. Vänligen ta bort den täckelsen och visa Dig Själv till din rene hängivne.

Här är Vediskt bevis. Denna Isopanisad är Veda, en del av Yajur Veda. Så här är det sagt, hiraṇmayena pātreṇa satyasya apihitam mukham. Precis som solen. Det finns, på solplaneten, det finns en dominerande Gudom vars namn är Vivasvān. Vi får det, denna information får vi från Bhagavad-Gita. Vivasvān manave prāha. Så på varje planet finns en dominerande Gudom. Precis som på den här planeten, om inte Gudomen, så någon som president finns. Tidigare fanns bara en kung på den här planeten, fram till Mahārāja Parīkṣit. En kung var... Det fanns bara en flagga som styrde över hela den här planeten. På motsvarande sätt på varje planet finns en dominerande Gudom. Så här är det sagt att den högsta dominerarande Gudomen är Kṛṣṇa, i den andliga, i den högsta planeten i den andliga himlen. Detta är den materiella himmlen. I den materiella himlen detta är en av de universum. Det finns miljoner och biljoner universum. Och inom detta universum finns miljoner och biljoner planeter. Yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi (Bs. 5.40). Jagad-aṇḍa. Jagad-aṇḍa innebär universum. Aṇḍa: precis som ett ägg, hela universum. Så koṭi. Koṭi innebär hundratusentals. Så i brahmajyoti finns hundratals och tusentals av dessa universum, och inom detta universum finns hundratals och tusentals planeter. På liknande sätt i den andliga himlen också, det finns hundratals och tusentals, obegränsat antal Vaikuṇṭhas, planeter. Varje Vaikuntha planet domineras av Gudomens Högsta Personlighet. Utom på Kṛṣṇaplaneten, alla andra Vaikuntha planeter, de domineras av Nārāyaṇa, och varje Nārāyaṇa har fått olika namn, några som vi vet. Liksom vi bara nämner Pradyumna, Aniruddha, Saṅkarṣaṇa... Vi har fått tjugofyra namn bara, men det finns många andra. Advaitam acyutam anādim ananta-rūpam (Bs. 5.33).

Så dessa planeter är täckta av brahmajyotis strålglans. Så här ber man att hiraṇmayena pātreṇa satyasya apihitam. Apihitam betyder täckt. Precis som du inte kan se solgloben på grund av detta bländande solsken, Likaså Kṛṣṇaplaneten, här har du bilden. Från Kṛṣṇaplaneten strålglansen kommer ut. Så man måste tränga igenom denna strålglans. Som man ber här. Hiraṇmayena pātreṇa satyasya. Den verkliga Absoluta Sanningen, Kṛṣṇa, Hans planet täcks av Brahmans strålglans. Så den hängivne ber, "Vänligen ta bort den. Ta den åt sidan så att jag kan se Dig verkligen. " Så brahmajyoti Māyāvāda filosoferna, de vet inte att bortom brahmajyoti det är något. Här är det vediska beviset, att brahmajyoti är precis som gyllene strålglans. Hiraṇmayena pātreṇa. Detta täcker det verkliga ansiktet på den Högste Herren. Tat tvaṁ pūṣann apāvṛṇu. Så, "Du är upprätthållare, Du är ansvarig. Vänligen avlägsna detta så att vi faktiskt kan se Dig, Ditt ansikte.