SV/Prabhupada 0144 - Detta kallas Maya

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Detta kallas Maya
- Prabhupāda 0144


Sri Isopanisad, Mantra 2-4 -- Los Angeles, May 6, 1970

prakṛteḥ kriyamāṇāni
guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ
ahaṅkāra-vimūḍhātmā
kartāham iti manyate
(BG 3.27)

De hängivna, tar Kṛṣṇa hand om själv, och de vanliga levande varelserna,tas om hand av māyā. Māyā är också Kṛṣṇa's agent. Precis som goda medborgare, de tas om hand av staten direkt, och de kriminella, de tas om hand av staten genom fängelseavdelningen, genom fängelseavdelningen. De tas också om hand. I fängelset regeringen ser till att fångarna inte har obekvämt - de får tillräckligt med mat; om de är sjuka de ger sjukhusvård. All vård är där, men under straff. Även i denna materiella värld, det är visserligen vård, men på ett straffande sätt. Om du gör det, en örfil. Om du gör det, en spark. Om du gör detta, då detta ... Detta händer. Detta kallas det trefaldiga lidandet. Men under inflytande av māyā vi tänker att dessa sparkar av māyā, dessa örfilar av māyā, snytingar av māyā är mycket trevligt. Du förstår? Detta kallas māyā Och så fort du kommer in i Kṛṣṇamedvetande, då tar Kṛṣṇa hand om dig. Ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ (BG 18.66). Kṛṣṇa, så fort du överlämnar dig, Kṛṣṇa's omedelbara ord är: "Jag tar hand om dig. Jag räddar dig från allt, från alla syndfulla reaktioner. " Det finns massor av syndfulla reaktioner i våra liv, för så många liv efter liv i denna materiella värld. Och så fort du överlämnar dig till Kṛṣṇa omedelbart Kṛṣṇa tar hand om dig och han arrangerar hur alla syndfulla reaktioner ska justeras. Ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mā śucaḥ. Kṛṣṇa säger, "Tveka inte." Om du tror att "Åh, jag har begått så många syndfulla aktiviteter. Hur kan Kṛṣṇa rädda mig?" Nej Kṛṣṇa är allsmäktig. Han kan rädda dig. Ditt uppdrag är att överlämna dig till Honom, och utan förbehåll, dedikera ditt liv för Hans tjänst, och därmed blir du räddad.