SV/Prabhupada 0186 - Gud är Gud. Precis som guld är guld

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Gud är Gud. Precis som guld är guld
- Prabhupāda 0186


Lecture on BG 7.1 -- Fiji, May 24, 1975

Så antingen vi är kvar i Fiji eller i England eller var som helst, eftersom Kṛṣṇa är innehavare av allt, överallt ..., Sarva-loka-maheśvaram (BG 5.29). Så Fiji är en liten del av sarva-loka. Så om han är innehavare av alla lokas, då är han innehavare av Fiji också. Det råder ingen tvekan om det. Så invånare i Fiji, om ni tar till Kṛṣṇamedvetande, är det perfektion av livet. Det är fulländning av livet. Avvik inte från instruktionerna från Kṛṣṇa Mycket direkt, bhagavān uvāca, direkt Bhagavān talar. Du drar nytta av det. Det finns lösningar på alla problem i världen om du hänvisar till Bhagavad-gītā.. Alla problem du presenterar, finns det lösning, förutsatt att du tar lösningen.

Numera står vi inför en brist på mat. Lösningen finns i Bhagavad-gītā. Kṛṣṇa säger, annād bhavanti bhūtāni: (BG 3.14) "Bhūtāni, alla levande varelser, både djur och människor, de kan leva mycket fint, utan ängslan, förutsatt att de har fått tillräckligt med mat, korn. " Nu vad är din invändning mot detta? Detta är lösningen. Kṛṣṇa säger, annād bhavanti bhūtāni.. Så det är inte utopiskt; det är praktiskt. Du måste ha tillräckligt med spannmål till föda för människan och djuret, och allt kommer att vara fredligt omedelbart. Eftersom människor, om man blir hungrig, blir man störd. Så ge honom mat först och främst. Det är Kṛṣṇa's föreläggande. Är det mycket omöjligt, opraktiskt? Nej. Du odlar mer mat och distribuerar. Så mycket mark är där, men vi odlar inte mat. Vi odlar, eller är upptagna i tillverkning av verktyg och motordäck. Så ät nu motordäck. Men Kṛṣṇa säger att "Du odlar anna." Då finns det ingen fråga om brist. Annād bhavanti bhūtāni parjanyād anna-sambhavaḥ. Men anna produceras när det finns tillräckligt med regn. Parjanyād anna-sambhavaḥ. Och yajñād bhavati parjanyaḥ (BG 3.14). Och om du utför yajña, då kommer det att vara regelbunden nederbörd. Detta är vägen, sättet. Men ingen är intresserad av yajña, ingen är intresserad av att odla säd, och om du skapar din egen brist, då är det inte Guds fel; det är ditt fel.

Så ta vad som helst, alla frågor - sociala, politiska, filosofiska, religiösa, vad du än tar - och lösningen är där. Precis som Indien står inför detta kastsystem. Så många är positiva till kastsystemet, så många är inte i favör. Men Kṛṣṇa ger lösningen. Så det är inte fråga om för eller inte för. Kastsystemet bör utses i enlighet med kvaliteten. Cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma (BG 4.13). Säger aldrig "Genom födelse." Och i Śrīmad-Bhāgavatam det bekräftas,

yasya yal lakṣaṇaṁ proktaṁ
puṁso varṇābhivyañjakam
yad anyatrāpi dṛśyeta
tat tenaiva vinirdiśet
(SB 7.11.35)

Tydliga instruktioner av Nārada Muni.

Så vi har fått allt perfekt i den vediska litteraturen, och om vi följer ... Den Kṛṣṇamedvetna rörelsen försöker utbilda folk om denna princip. Vi tillverkar inte något. Det är inte vår sak. Eftersom vi vet att vi är ofullkomliga. Även om vi tillverkar något, är det ofullkomligt. Vi har fyra fel i vårt betingade liv: vi begår misstag, vi är i illusion, vi lurar andra, och våra sinnen är ofullkomliga. Så hur kan vi få fullkomlig kunskap från en person som är, menar jag att säga, som har alla dessa fel? Därför måste vi få kunskap från den Högsta Personen, som inte påverkas med dessa fel, mukta-puruṣa. Det är perfekt kunskap.

Så vår anmodan är att du tar kunskap från Bhagavad-gītā och agerar därefter. Det spelar ingen roll vad du är. Bhagavān är för alla. Gud är Gud. Precis som guld är guld. Om guld hanteras av Hinduer, det blir inte Hindu guld. Eller guldet hanteras av Kristna, det blir inte Kristet guld. Guld är guld. På liknande sätt är dharma ett. Religionen är en. Det kan inte vara Hinduiska religionen, Muslimska religionen, Kristna religionen. Det är konstgjort. Precis som "Hindu guld", "Muslimsk guld." Det är inte möjligt. Guld är guld. På samma sätt med religion. Religion innebär lagen som ges av Gud. Det är religion. Dharmaṁ tu sākṣād bhagavat-praṇītaṁ na vai vidur devatah manuṣyāḥ (SB 6.3.19), så - jag bara glömmde - att "Dharma, denna princip om dharma, religiösa systemet, är ordinerad eller ges av Gud." Så Gud är en; Därför dharma eller religiöst system, bör vara ett. Det kan inte finnas två.