SV/Prabhupada 0188 - Den slutlgiltiga lösningen på livets alla problem

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Den slutlgiltiga lösningen på livets alla problem
- Prabhupāda 0188


Lecture on SB 2.3.17 -- Los Angeles, July 12, 1969

Viṣṇujana: Prabhupāda, du beskrev att Herren är orsaken, den ursprungliga orsaken, och eftersom ingen känner till Herren, hur är det möjligt för människor att veta hur de styrs? Hur kan de veta hur de styrs eftersom ingen känner Kṛṣṇa och att han är den ursprungliga orsaken? Hur kan de veta att det är på grund av Kṛṣṇa att saker och ting händer?

Prabhupāda Hur kan du veta att du kontrolleras av staten? Hur kan du veta?

Viṣṇujana Staten har ett lagbok.

Prabhupāda: Därför har vi fått lagböcker. Anādi bahirmukha jīva kṛṣṇa bhuli gelā, ataeva kṛṣṇa veda-purāṇe karilā. Eftersom du har glömt Kṛṣṇa, därför har Kṛṣṇa gett dig så många böcker, Vediska litteraturen. Därför har jag betonat, slösa inte din tid att läsa nonsens litteratur. Bara koncentrera dig på denna Vediska litteratur. Då vet du. Varför finns dessa böcker där? Bara för att påminna dig att bli laglydig. Men om du inte tar fördel, då missbrukar du ditt liv. Detta predikoarbete, denna publikation av böcker, litteratur, tidningar, den Kṛṣṇamedvetna rörelsen, allt är för att påminna er om hur vi styrs, vem som är den högsta övervakaren, hur ditt liv kan bli framgångsrikt, hur du kan befrias från detta kontrollerande liv, hur du kan få frihet i livet. Detta är rörelsen. Denna Kṛṣṇamedvetna rörelse är för detta ändamål; annars, vad är nyttan av denna rörelse? Det är inte en "ism" bara för att göra någon tillfällig lugnande. Det är den ultimata lösningen för alla problem i livet, denna Kṛṣṇamedvetna rörelse. Och detta reciterande är vägen till hjärtat, där du får det här meddelandet. Ceto-darpaṇa-mārjanam (CC Antya 20.12), rening av hjärtat. Då kommer du att kunna ta emot meddelandet. Så vår process är mycket vetenskapligt, auktoriserad, och om någon tar det till sig kommer han att inse så småningom, och han kommer att bli upphöjd. Det råder ingen tvekan om det.