SV/Prabhupada 0189 - Håll den hängvine över de tre gunas

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Håll den hängvine över de tre gunas
- Prabhupāda 0189


Lecture on SB 6.1.46 -- San Diego, July 27, 1975

Du kan inte ändra naturens lagar. Kampen för tillvaron: vi försöker övervinna naturlagarna. Det är inte möjligt. Daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā (BG 7.14) Så dessa är föremål för undersökningar. Varför det finns, alla är missnöjda och glada i viss utsträckning? Enligt dessa kvaliteter. Här sägs det, därför att "Som vi ser här i det här livet, under ett liv, det finns variationer, på samma sätt, guṇa-vaicitryāt, genom variationer av guṇa,, guṇa-vaicitryāt," tathānyatrānumīyate. Anyatra innebär nästa liv eller nästa planet eller nästa någonting. Allt styrs. Traiguṇya-viṣayā vedā nistraiguṇyo bhavārjuna. Kṛṣṇa upplyser Arjuna att "hela den materiella världen kontrolleras av dessa tre guṇas," guṇa-vaicitryāt. "Därför bli nistraiguṇya, där dessa tre guṇas inte kan agera." Nistraiguṇyo bhavārjuna. Så hur du kan stoppa aktiviteterna av dessa tre guṇas? Det förklaras också iBhagavad-gītā:

māṁ ca vyabhicāriṇi
bhakti-yogena yaḥ sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate
(BG 14.26)

Om du engagerar dig i ren hängiven tjänst oupphörligt, utan stopp, då kan du alltid vara transcendental, höjd över dessa tre guṇas. Så vår Kṛṣṇamedvetna rörelse är att hålla den hängivne över de tre guṇas. Precis som i havet, om du fallit i havet, är det ett mycket farligt läge. Men om någon hjälper dig att lyfta dig från havsvattnet och håller dig en tum ovanför havsvattnet, det är ingen fara. Ditt liv räddas .

Så det är önskvärt den guṇa-vaicitryāt, om du vill rädda dig från dessa variationer av liv, födelse, död, ålderdom och sjukdom, och acceptera så många variationer av liv ... Precis som du berättade när vi promenerade att det finns träd i Kalifornien; de lever i fem tusen år. Det är också en annan variation av liv. Folk försöker att leva för många många år. Genom naturens sätt, här är ett träd, fem tusen år. Så är den typen av liv mycket värdefullt, att stå upp i fem tusen år i en skog? Så alla sorter av liv inom denna materiella värld är inte bra, antingen du är en halvgud eller träd eller det eller det. Det är utbildning. Det är utbildning. Så man bör förstå att alla sorter av liv, antingen som halvgud eller hund, livet här är besvärande. Även halvgudarna, de hamnar i så många faror, många gånger, och de vänder sig till Gud. Så här kommer du alltid att vara i fara. Padaṁ padaṁ yad vipadām (SB 10.14.58). Det är meningslöst att försöka göra denna materiella värld fri från faror. Det är inte möjligt. Eftersom det finns variationer av kroppar, variationer av faror, olyckor, så en efter en, måste du ... Så det bästa är därför stoppa denna verksamhet, materiella. Det är Vedisk civilisation. Hela den Vediska civilisationen bygger på denna idé, att "stoppa denna nonsens verksamhet, upprepning av födelse, död, ålderdom." Därför sade Kṛṣṇa, janma-mṛtyu-jarā-vyādhi duḥkha-doṣānudarśanam (BG 13.9). Detta är kunskap. Vilken kunskap, denna tekniska kunskap, denna kunskap? Du kan inte stoppa dessa saker. Därför är den huvudsakliga verksamheten hur man kan stoppa det. Och eftersom de är dåraktiga människor, tror de att "Dessa saker inte kan stoppas. Låt oss gå vidare med denna upprepning av födelse och död, och i varje liv Låt oss kämpa för tillvaron. "

Detta är materiell civilisation, okunnighet, ingen kunskap. Kunskapen ges av Bhagavān Śrī Kṛṣṇa som "Här är lösningen: janma karma ca me divyaṁ yo janati tattvataḥ, tyaktvā dehaṁ punar janma naiti (BG 4.9)." Problemet är punar janma, upprepning av födelse, och om du vill stoppa det, försök då att förstå Kṛṣṇa. Då kommer du att kunna sluta. Så fort du förstår Kṛṣṇa. ... För att förstå Kṛṣṇa. innebär att även om du blint accepterar, är det också fördelaktigt. Kṛṣṇa. säger vad han är, att han är den Högste Herren. Så du accepterar Honom. Det är allt. Helt enkelt ha denna tro, att "Kṛṣṇa.är Gudomens Högsta Personlighet." Det kommer att göra dig tillräckligt avancerad. Men detta är mycket svårt för den materialistiska personen. Därför säger Kṛṣṇa, bahūnāṁ janmanām ante: (BG 7.19) "Efter att försökt i många, många födslar," bahūnāṁ janmanām ante jñānavān māṁ prapadyate, "jñānavān, en som faktiskt är vis, han överlämnar sig till Kṛṣṇa." Annars, na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ prapadyante narādhamāh: (BG 7.15) "Annars är han fortfarande en skurk och inblandad i syndiga aktiviteter, lägst av mänskligheten, kunskapen tas bort." Na māṁ prapadyante: "Han överlämnar sig aldrig till Kṛṣṇa."