SV/Prabhupada 0191 - Kontrollera Krishna- Det är Vrindavanliv

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kontrollera Krishna- Det är Vrindavanliv
- Prabhupāda 0191


Lecture on SB 6.1.52 -- Detroit, August 5, 1975

Prabhupāda: genom Kṛṣṇa's barmhärtighet, genom guruns nåd, båda ... Försök inte att ta nåden från bara en. Guru kṛṣṇa kṛpāya pāya bhakti-latā-bīja. Genom guru's nåd får man Kṛṣṇa. Och kṛṣṇa sei tomāra, kṛṣṇa dite pāro Att närma sig en guru betyder bara att tigga från honom Kṛṣṇa Kṛṣṇa sei tomāra. Eftersom Kṛṣṇa är de hängivnas Kṛṣṇa. Kṛṣṇa är mästare , men vem kan kontrollera Kṛṣṇa? Hans hängivne. Kṛṣṇa är den högsta kontrollören, men han kontrolleras av hängivna. Det vill säga, Kṛṣṇa är bhakti-vatsala. Precis som en stor far, en hög domare och ... Det finns en historia att premiärministern Gladstone, någon kom för att se honom. Och Mr. Gladstone informerade om att "Vänta. Jag är upptagen." Så han väntade i flera timmar, sedan blev han nyfiken: "Vad gör denna gentleman?" Så han ville titta in att ... Han hade blivit en häst, och med hans barn på ryggen. Detta var hans verksamhet. Du förstår? Premiärministern, han styrde det brittiska imperiet, men han styrs av ett barn av kärlek. Detta kallas kärlek.

Så på samma sätt, är Kṛṣṇa den suveräna övervakaren.:īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ

sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ
sarva-kāraṇa-kāraṇam
(Bs. 5.1)

Han är den högste kontrollören, men han styrs av Hans hängivne, Śrīmatī Rādhārāṇī. Han kontrolleras. Så det är inte lätt att förstå vad som är lekarna mellan ... Men Kṛṣṇa är villig att gå med på att styras av Hans hängivne. Det är Kṛṣṇa's natur. Precis som moder Yaśodā. Moder Yaśodā kontrollerar Kṛṣṇa, binder honom: "Du är mycket stygg, jag kommer att binda dig." Moder Yaśodā har en pinne, och Kṛṣṇa gråter. Kṛṣṇa gråter. Dessa saker studerar du. Det anges i Śrīmad-Bhāgavatam, Kuntis bön, hur hon uppskattar att "Min kära Kṛṣṇa Du är den Högste. Men när du var under Moder Yasoda's pinne gråter du, den scenen vill jag se. " Så Kṛṣṇa är så bhakta-vatsala att Han är den högsta kontrollören. Men en hängiven som Moder Yaśodā, en hängiven som Rādhārāṇī, hängivna som gopīs, hängivna som koherdepojkarna, de kan kontrollera Kṛṣṇa.. Det är Vṛndāvana liv.

Så den här Kṛṣṇamedvetna rörelsen försöker att ta dig dit. De dåraktiga personerna, de har avvikit. De vet inte vad som är värdet av denna Kṛṣṇamedvetna rörelse. De försöker att ge det mänskliga samhället den största nyttan, position. De vill inte bli ett med Gud, men de ger rätten att kontrollera Gud. Detta är Kṛṣṇamedvetna rörelsen. Tack så mycket.

Hängivna: Jaya!