SV/Prabhupada 0203 - Stoppa inte denna Hare Krishnarörelse

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Stoppa inte denna Hare Krishnarörelse
- Prabhupāda 0203


Lecture and Initiation -- Chicago, July 10, 1975

Prabhupāda: Yajña, offer ... Yajña-dāna-tapaḥ-kriyā. Mänskligt liv är avsett för att utföra yajña, ge i välgörenhet, och öva självtukt. Tre saker. Mänskligt liv innebär det. Mänskligt liv betyder inte att leva som katter och hundar. Det är misslyckande. Denna typ av civilisation, hundcivilisation, är ett misslyckande av mänskligt liv. Mänskligt liv är avsedd för tre saker: yajña-dāna-tapaḥ-kriyā. Man bör veta hur man utför offer, hur man ger i välgörenhet, och hur man utövar självtukt. Detta är mänskligt liv. Så yajña-dāna-tapasya, i andra tidsåldrar utförde de enligt medlen. Precis som i Satya-yuga, Vālmīki Muni han praktiserade självtukt, meditation, i sextio tusen år. På den tiden levde människor i hundratusen år. Det är inte möjligt nu. Meditation var möjligt i dessa tidsåldrar, men nu är det inte möjligt. Därför rekommenderar śāstra att yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyaiḥ: "Du utför den här yajña, saṅkīrtana." Så genom att utföra saṅkīrtana-yajña, kan du få samma resultat som Vālmīki Munis resultat efter att ha mediterat i sextio tusen år, du kan få samma resultat genom att helt enkelt utföra saṅkīrtana-yajña kanske ett par dagar. Det är så vänligt. Så jag är mycket glad över att i västländerna, särskilt i USA, ni lyckliga pojkar och flickor, ni har gått med i denna saṅkīrtana-yajña. Folk uppskattar.

Jag är också mycket nöjd. Så den här yajña, som ni har tagit Gudsgestalterna i bussar som går in i landet och utför yajña ... Fortsätt tills hela ert land nationellt accepterar denna trosbekännelse.

Anhängare: Jaya!

Prabhupāda: De kommer att acceptera. Det förutspås av Caitanya Mahāprabhu,

pṛthivīte āche yata nagarādi-grāma
sarvatra pracāra haibe mora nāma

Caitanya Mahāprabhu önskade att i varje by, varje stad, varje län, varje stad, Denna saṅkīrtana rörelse kommer att vara där, och människor kommer att känna sig skyldiga till Śrī Caitanya Mahāprabhu: "Min Herre, Du har gett oss en så sublim sak." Detta är förutsägelsen. Bara vi måste göra vårt bästa. Så det är inte särskilt svårt. Ni har installerat Gudsgestalterna. Ta in olika bussar och gå från stad till stad, stad till stad, by till by. Och ni har nu fått erfarenhet, så expandera denna rörelse. Som jag upprepade gånger har sagt att ert land, Amerika, är lyckligt lottat, och de kräver bara detta, saṅkīrtana ... Då kommer det att vara perfekt. Jag diskuterade så många saker går - kanske ni har sett i tidningen - att en grundlig genomgång krävs, andlig undersökning. Nu, för närvarande går det inte särskilt bra, materiellt, var inte ledsna över att denna kapplöpning inte kommer att hjälpa oss i vårt andliga liv. Materiellt avancerad, men glöm inte din andliga plikt och andliga identitet. Då är det förlust. Då är det śrama eva hi kevalam (SB 1.2.8), helt enkelt arbeta för ingenting. Precis som er månexpedition, bara ett slöseri med tid och onödiga utgifter. Så många miljarder dollar ni har förstört, och vad har ni fått? Lite damm, det är allt. Var inte dum på det sättet. Bara var praktisk. Om en sådan enorm summa pengar, dollar, skulle ha använts, sprida denna Kṛṣṇamedvetna rörelse över hela landet, då skulle enorma fördelar ha uppnåtts. Hur som helst, vi kan inte säga något. Era pengar ni kan slösa bort. Det är ert företag. Men vi uppmanar att myndigheterna och de förnuftiga män som ni, tar upp denna saṅkīrtana rörelse, särskilt i USA, och expandera detta till andra delar av världen, Europa, Asien. Ni har redan fått äran som den rikaste nationen i världen. Ni har fått intelligens. Ni har fått allt. Bara ta upp denna rörelse, Hare Kṛṣṇa rörelsen, med tålamod, och med flit och intelligens. Det är mycket enkelt. Ni är redan erfarna. Stoppa inte det. Öka mer och mer. Ert land kommer att bli nöjt, och hela världen kommer att bli glada. Tack så mycket.

Anhängare: Jaya!