SV/Prabhupada 0204 - Jag får nåden från guru. Det är vani

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Jag får nåden från guru. Det är vani
- Prabhupāda 0204


Morning Walk -- July 21, 1975, San Francisco

Prabhupāda: Du måste umgås med båda. Guru-kṛṣṇa-kṛpāya pāya bhakti-latā-bīja (CC Madhya 19.151) Både guru's kṛpā och Kṛṣṇa's kṛpā, de måste sammanfogas. Då kommer du att få.

Jayādvaita: Vi är mycket angelägna om att få den guru-kṛpā.

Prabhupāda: Vem?

Jayādvaita: Vi är, vi alla.

Prabhupāda: Ja. Yasya prasādād bhagavat-prasādaḥ. Om du får gurus kṛpā sedan automatiskt får du Kṛṣṇa.

Nārāyaṇa: Guru-kṛpā kommer endast genom att tillfredställa andliga mästaren, Śrīla Prabhupāda?

Prabhupāda? Annars hur?

Nārāyaṇa: Ursäkta mig?

Prabhupāda: Annars hur kan det komma?

Nārāyaṇa: Så de lärjungar som inte har möjlighet att se dig eller tala med dig ...

Prabhupāda: Det han talade, vāṇī och vapuḥ. Även om du inte ser hans kropp, ta hans ord, vāṇī.

Nārāyaṇa: Men hur vet de att dem tillfredställer dig, Śrīla Prabhupāda?

Prabhupāda: Om du verkligen följer gurus ord, innebär det att han är nöjd. Och om du inte följer, hur kan han vara nöjd?

Sudāmā: Inte bara det, men din nåd sprids överallt, och om vi drar fördel, du berättade en gång, då kommer vi att känna resultat.

Prabhupāda: Ja.

Jayādvaita: Och om vi har tro på vad gurun säger sedan automatiskt kommer vi att göra det.

Prabhupāda: Ja. Min Guru Mahārāja lämnade 1936, och jag startade denna rörelse 1965, trettio år efter. Sedan? Jag får nåden från guru. Detta är vāṇī. Även om gurun inte är fysiskt närvarande, om du följer vāṇī, då får du hjälp.

Sudāmā Så det är inte frågan om någon separation så länge lärjungen följer instruktionen från guru.

Prabhupāda: Nej Cakhu-dān dilo jei. ... Vad är det, nästa?

Sudāmā: Cakhu-dān dilo jei, janme janme prabhu sei.

Prabhupāda: Janme janme prabhu sei. Så var är separation? Vem har öppnat dina ögon, han är din prabhu födelse efter födelse.

Paramahaṁsa: Du känner aldrig någon intensiv separation från din andliga mästare?

Prabhupāda: Det behöver du inte fråga.