SV/Prabhupada 0205 - Jag förväntade mig aldrig att "Dessa personer vill acceptera"

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Jag förväntade mig aldrig att "Dessa personer vill acceptera"
- Prabhupāda 0205


Morning Walk -- May 20, 1975, Melbourne

Prabhupāda: Det är inte så att du måste se till att han har blivit Kṛṣṇamedveten. Det är inte så lätt att bli Kṛṣṇamedveten. Det är inte så lätt. Det kommer att ta, bahūnāṁ janmanām ante (BG 7.19), efter många, många födslar. Men du måste göra din plikt. Gå och predika. Yāre dekha, tāre kaha 'kṛṣṇa'-upadeśa (CC Madhya 7.128). Din plikt är klar. Naturligtvis kommer du att försöka omvända honom. Om han inte omvandlas, det är inte avvikelse från din plikt. Du måste helt enkelt gå och tala. Precis som när jag kom till ert land, jag väntade mig aldrig någon framgång eftersom jag visste, "Så snart jag kommer att säga," Ingen otillåten sex, inget köttätande, "de kommer att avvisa mig omedelbart." (skratt) Så jag var inte hoppfull alls.

Hängiven (1): De är så fästa.

Prabhupāda: Ja. Men det är er vänlighet att ni har accepterat mig. Men jag har aldrig förväntat. Jag förväntade mig aldrig att "Dessa människor kommer att acceptera." Jag har aldrig förväntat.

Hari-śauri: Så om vi helt enkelt förlitar oss på Kṛṣṇa ...

Prabhupāda: Ja, det är vår enda verksamhet.

Hari-Sauri: Och om vi tittar på resultat, då ...

Prabhupāda: Och vi bör göra vår plikt som föreskrivs av den andlige mästaren. Guru-kṛṣṇa-kṛpāya (CC Madhya 19.151). Då från båda sidor, kommer du att gynnas, från den andlige mästaren och från Kṛṣṇa. Och det är framgång.