SV/Prabhupada 0211 - Vår mission är att etablera Sri Catanya Mahaprabhus önskan

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vår mission är att etablera Sri Catanya Mahaprabhus önskan
- Prabhupāda 0211


Lecture on CC Adi-lila 1.4 -- Mayapur, March 28, 1975

Du kan inte hoppa över Kṛṣṇamedvetande utan att gå genom nåden från Śrī Caitanya Mahāprabhu. Och att gå genom Śrī Caitanya Mahāprabhu innebär att gå genom de sex Gosvāmīs. Detta är parampara systemet. Därför säger Narottama dāsa Ṭhākura,

ei chay gosāi jār-tār mui dās
tā-sabāra pada-reṇu mora pañca-grās

Detta är paramparā systemet. Du kan inte hoppa över. Du måste gå igenom paramparā systemet. Du måste närma dig via din andlige mästare till Gosvāmīs, och genom Gosvāmīs du måste närma dig Śrī Caitanya Mahāprabhu, och genom Śrī Caitanya Mahāprabhu, du måste närma dig Kṛṣṇa. Detta är vägen. Därför sa Narottama dāsa Ṭhākura , ei chay gosāi jār-tār mui dās. Vi är tjänare till en tjänare. Det är Caitanya Mahāprabhu's instruktion, gopī-bhartuḥ pada-kamalayor dāsa-dāsānudāsaḥ (CC Madhya 13.80. Ju mer du blir tjänare till en tjänare, ju mer du är perfekt. Och om du helt plötsligt vill bli mästare, så går du till helvetet. Det är allt. Gör inte det. Detta är undervisning av Śrī Caitanya Mahāprabhu. Om du går igenom tjänare, tjänare, tjänare, då är du avancerad. Och om du tror att du nu har blivit mästare, då kommer du till helvetet. Detta är processen. Dāsa-dāsānudāsaḥ sa Caitanya Mahāprabhu. Så tjänare, tjänare, tjänare, ett hundra gånger tjänare nu, innebär att han är avancerad. Han är avancerad. Och en som direkt blir mästare, då är han i helvetet.

Så anarpita-carīṁ cirāt. Så vi bör alltid minnas instruktionen av Śrīla Rūpa Gosvāmī. Därför ber vi,ṣrī-caitanya-mano-'bhīṣṭaṁ sthāpitaṁ yena bhū-tale. Vårt uppdrag är att etablera Śrī Caitanya Mahāprabhu's önskan. Det är vår verksamhet. Śrī-caitanya-mano-'bhīṣṭaṁ sthāpitaṁ yena bhū-tale. Śrīla Rūpa Gosvāmī gjorde det. Han har gett oss så många böcker, särskilt Bhakti-rasāmṛta-sindhu, som vi har översatt till engelska Nectar of Devotion, för att förstå vetenskapen om hängiven tjänst. Detta är det största bidraget av Śrīla Rūpa Gosvāmī, hur man blir en hängiven. Hur man blir en hängiven. Det är inte känsla; Det är vetenskap. Denna Kṛṣṇamedvetna rörelse är en stor vetenskap. Yad vijñāna-samanvitam. Jñānaṁ me paramaṁ guhyaṁ yad vijñāna-samanvitam.. Det är inte känslor. Om du tar det som känsla, då kommer du att skapa störningar. Det är Rūpa Gosvāmī's instruktion. Han sade,

śruti-smṛti-purāṇādi-
pañcarātriki-vidhiṁ vinā
aikāntikī harer bhaktir
utpātāyaiva kalpate
[Brs. 1.2.101]