SV/Prabhupada 0220 - Alla levande varelser är delar av Gud

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Alla levande varelser är delar av Gud
- Prabhupāda 0220


Arrival Lecture -- Paris, July 20, 1972

En lärd man som faktiskt är på den andliga plattformen, han vet att "Här är en hund och här är en lärd brāhmaṇa. Genom sin karma har de fått olika klädnad bara, men inom brāhmaṇa och inom hunden samma andesjäl är där. " Så på vår materiella plattform vi urskiljer, "Jag är indier, du är fransman, Han är engelsman, han är amerikan, han är katt, han är hund. " Detta är visionen från den materiella plattformen. På den andliga plattformen kan vi se att varje levande varelse är en del av Gud, som det bekräftas i Bhagavad-gītā: mām evāṁśa jīva-bhūta. Varje levande varelse. Det spelar ingen roll vad han är. Det finns 8,400,000 arter av former, men alla av dem, omfattas endast av olika klädnader. Precis som ni fransmän, ni kan vara annorlunda klädd, och engelsmannen kan vara annorlunda klädd, och indier kan vara annorlunda klädd. Men klädnaden är inte så särskilt viktig. Mannen i klädnaden, han är viktig. På samma sätt är denna kropp inte en särskilt viktig sak. Antavanta ime dehā nityasyoktāḥ śarīriṇaḥ (BG 2.18), denna kropp är förgänglig. Men själen i kroppen, han är inte förgänglig. Därför är denna mänskliga form av liv avsedd för odling av kunskap om det oförgängliga.

Tyvärr, vår vetenskap, filosofi i skolan, högskola, universiteten, de sysslar helt enkelt med det förgängliga, inte med det oförgängliga. Denna Kṛṣṇamedvetna rörelse är avsedd för att ta hänsyn till det oförgängliga. Så det är själens rörelse , inte rörelsen som politisk rörelse, social rörelse eller religiös rörelse. De hänför sig till den förgängliga kroppen. Men Kṛṣṇamedvetna rörelsen hör til den oförgängliga själen. Därför är vår saṅkīrtana rörelse, helt enkelt genom att sjunga det här Hare Kṛṣṇa mantrat, ditt hjärta kommer successivt renas så att du kan komma till den andliga plattformen. Precis som här i denna rörelse vi har fått studenter från alla länder i världen, alla religioner i världen. Men de tänker inte längre på den speciella typ av religion eller nation eller trosbekännelse eller färg. Nej. Alla av dem tänker som en väsentlig del av Kṛṣṇa. När vi kommer till denna plattform och när vi engagerar oss själva i den positionen, då är vi befriade.

Så denna rörelse är en mycket viktigt rörelse. Det är givetvis inte möjligt att ge dig alla detaljer inom några minuter, men om du är intresserad kan du vänligen kontakta oss, antingen per brev eller genom att läsa vår litteratur, eller genom personlig kontakt. På något sätt, ditt liv kommer att vara sublimt. Vi har inte en sådan skillnad som "Detta är Indien", "Detta är England", "Det här är Frankrike", "Det här är Afrika." Vi tänker att varje levande varelse, inte bara människan, även djur, fåglar, djur, träd, vattendjur, insekter, reptiler - allt är en del av Gud.