SV/Prabhupada 0238 - Gud är god, Han är alltigenom god

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Gud är god, Han är alltigenom god
- Prabhupāda 0238


Lecture on BG 2.3 -- London, August 4, 1973

Så ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ (CC Madhya 17.136). Så detta beteende av Kṛṣṇa, hur kan vanliga män förstå? Eftersom de har sina vanliga sinnen, därför gör de misstag. Varför Kṛṣṇa? Även Kṛṣṇa's hängivne, Vaiṣṇava Som också anges. Vaiṣṇavera kriyā mūdra vijñeha nā bujhaya (CC Madhya 17.136). Även en Vaiṣṇava ācārya vad han gör, även den största expert, intelligenta man kan inte förstå varför han gör detta. Därför bör vi inte försöka imitera de högre auktoriteter, men vi måste följa order, föreläggande, givna av högre auktoriteter. Det är inte möjligt. Kṛṣṇa hetsar Arjuna att kämpa. Det betyder inte att vi också kan göra det, hetsa, nej. Det kommer att vara omoralisk. För Kṛṣṇa är det inte omoralisk. Oavsett vad han gör ... Gud är god, Han är helt igenom god. Vi borde acceptera det. Oavsett vad han gör, det är helt igenom gott. Detta är en sida. Och vad jag gör utan auktoriteters order, är allt igenom dåligt Han kräver inte någon order från någon annan. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ (B. 5,1). Han är den högste härskaren. Han kräver inte någon instruktion. Oavsett vad han gör, det är perfekt. Detta är Kṛṣṇaförståelse. Och inte att jag måste studera Kṛṣṇa på mitt eget sätt. Krishna kan inte utsättas för din undersökning eller ditt test. Han är över allt. Han är transcendent. Därför dem som inte har den transcendentala visionen, de missförstår Kṛṣṇa. Här är Han direkt lockande,

klaibyaṁ ma sma gamaḥ pārtha
naitat tvayy upapadyate
kśūdraṁ hṛdaya-daurbalyaṁ
taktvottiṣṭha parantapa
(BG 2.3)

Parantapa är, detta ord, själva ordet, används som "Du är en kṣatriya, du är en kung. Din uppgift är att tukta ofogsmakarna. Det är din uppgift. Du kan inte ursäkta ofogsmakarna." Tidigare kungar var så ... Kungen själv brukade döma. En brottsling fördes inför konungen, och om kungen tyckte det klokt, han tog sitt eget svärd, omedelbart högg av hans huvud. Det var en plikt för kungen. Även inte många, ungefär hundra år sedan i Kashmir, konungen, så snart som en tjuv fångades han skulle ställas inför konungen, och om det var bevisat att han var en tjuv, han har stulit, omedelbart kommer kungen personligen att skära av hans händer, avhuggna. Även för hundra år sedan. Så alla andra tjuvar varnades, "Det här är ditt straff." Så det fanns inget stjälande. Det fanns inga stölder, inga inbrott i Kashmir. Även någon tappat något på vägen, kommer det att ligga kvar. Ingen kommer att röra den. Ordern var, kungens order var, "Om något ligger ner på gatan utan att veta vem det tillhör, kan du inte röra det. Mannen som har lämnat det, han kommer; han plockar upp. Du kan inte ta. "Även hundra år sedan. Så här dödsstraff krävs. Numera är dödsstraffet avskaffat. Mördare hängs inte. Allt detta är misstag, bara lymmelaktighet. En mördare måste avlivas. Ingen nåd. Varför en människomördare? Även en djurmördare bör omedelbart hängas. Det är kungarike. Kungen ska vara så strikt.