SV/Prabhupada 0243 - En lärjunge kommer till guru för upplysning

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

En lärjunge kommer till guru för upplysning
- Prabhupāda 0243


Lecture on BG 2.9 -- London, August 15, 1973

Pradyumna: Översättning "Sañjaya sade: Efter att ha talat således, Arjuna, fiendens tuktare, sade till Kṛṣṇa, "Govinda jag skall inte slåss," och tystnade."

Prabhupāda: I föregående vers, sade Arjuna att "Det finns ingen vinst i denna strid eftersom den andra sidan, de är alla mina släktingar, fränder, och genom att döda dem, även om jag blir segrande, så vad är värdet?" Det har vi förklarat att en sådan typ av avstående ibland tar plats i okunnighet. Egentligen är det inte särskilt intelligent. Så på detta sätt, evam uktvā, "säger att" så det finns ingen vinst i kampen." "Evam uktvā, "sägandes," hṛṣīkeśam, han talar till härskaren över sinnena. Och i föregående vers har han sagt, śiṣyas te 'haṁ prapannam: (BG 2.7) "Jag är din överlämnade lärjunge." Så Kṛṣṇa blir guru, och Arjuna blir lärjungen. Tidigare talade de som vänner. Men vänlig prat kan inte bestämma i någon allvarlig fråga. När det finns någon allvarlig fråga, måste det talas mellan auktoriteter.

Så hṛṣīkeśam, jag har flera gånger förklarat. Hṛṣīka innebär sinnena, och īśa betyder mästare. Hṛṣīka-īśa, och de förenas: Hṛṣīkeśa. På liknande sätt, Arjuna också. Guḍāka īśa.. Guḍāka betyder mörker, och īśa. ... Mörker betyder okunnighet.

ajñāna-timirāndhasya
jñānāñjana-śalākayā
cakṣur-unmīlitaṁ yena
tasmai śrī-guruve namaḥ

Guru's uppgift är ... En śiṣya, en lärjunge, kommer till guru för upplysning. Alla föds fånar. Alla. Även människor, eftersom de kommer från djurriket genom evolutionen, så födelsen är densamma, okunnighet, som djur. Även fast man är människa, kräver han utbildning. Djuret kan inte ta utbildning, men en människa kan ta utbildning. Därför säger śāstra,nāyaṁ deho deha-bhājāṁ nṛloke kaṣṭān kāmān arhate vid-bhujāṁ ye (SB 5.5.1). Jag har flera gånger reciterat denna vers, som nu ... I lägre än människans villkor, vi måste arbeta mycket hårt, bara för fyra livsförnödenheter: äta, sova, parning och försvar. Sinnesnjutning. Huvudsyftet är sinnesnjutning. Därför måste alla arbeta mycket hårt. Men i den mänskliga formen av liv, ger Kṛṣṇa oss så mycket faciliteter, intelligens. Vi kan göra vår levnadsstandard mycket bekväm, men i syfte att uppnå perfektion i Kṛṣṇamedvetande. Du bor bekvämt. Det är okej. Men inte leva som djur, helt enkelt öka sinnesnjutning. Den mänskliga ansträngningen pågår för hur man ska leva bekvämt, men de vill leva bekvämt för sinnesnjutning. Det är misstag av den moderna civilisationen. Yuktāhāra-vihāraś ca yogo bhavati siddhiḥ. I Bhagavad-gītā sägs det yuktāhāra. Ja, du måste äta, du måste sova, du måste tillfredställa dina sinnen, du måste ordna försvar - så mycket som möjligt, för att inte avleda uppmärksamheten för mycket. Vi måste äta, yuktāhāra. Det är ett faktum. Men inte atyāhara. Rupa Gosvami har rekommenderat i sin Upadeśāmṛta,

atyāhāraḥ prayāsaś ca
prajalpo niyamagrahaḥ
laulyaṁ jana-saṅgaś ca
ṣaḍbhir bhaktir vinaśyati
(NOI 2)
Om du vill avancera i andligt medvetande - eftersom det är det enda målet i livet - så ska du inte äta mer, atyāhāraḥ, eller samla in mer. Atyāhāraḥ prayāsaś ca prajalpo niyamagrahaḥ. Det är vår filosofi.