SV/Prabhupada 0244 - Vår flosofi är att allt tillhör Gud

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

"Vår flosofi är att allt tillhör Gud
- Prabhupāda 0244


Lecture on BG 2.9 -- London, August 15, 1973

Häromdagen i Paris en reporter kom till mig, den socialistiska pressen. Jag informerade honom om att "Vår filosofi är att allt tillhör Gud." Kṛṣṇa säger bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ sarva-loka-maheśvaram (BG 5.29). "Jag är njutaren, bhoktā." Bhoktā betyder njutare. Så bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ.. Precis som denna kropp fungerar. Hela kroppen fungerar, allas, att njuta av livet, men varifrån börjar njutningen? Njutningen börjar från magen. Du måste ge tillräckligt fin mat till magen. Om det finns tillräckligt med energi, kan vi smälta. Om det är tillräckligt med energi, då blir alla andra sinnen starka. Sedan kan du njuta av sinnesnjutning. Annars är det inte möjligt. Om du inte kan smälta .... precis som vi nu är gammal man. Vi kan inte smälta. Så det är inte fråga om sinnesnjutning. Så sinnesnjutning börjar från magen. Den frodiga tillväxten av trädet börjar från roten, om det finns tillräckligt med vatten. träden kallas därför pada-pa. De dricker vatten från benen, rötterna, inte från huvudena. Precis som vi äter från huvudet. Så det finns olika arrangemang. Vi kan äta från munnen, träden, de äter från benen. Men man måste äta. Āhāra-nidrā-bhaya-maithuna. Äta är där, antingen du äter genom dina ben eller munnen eller händerna. Men vad Kṛṣṇa beträffar kan han äta varifrån som helst. Han kan äta från händer, från ben, från ögon, från öron, var som helst. Eftersom han är helt andlig. Det finns ingen skillnad mellan hans huvud och ben och öron och ögon. Som anges i Brahma-saṁhitā,

aṅgāni yasya sakalendriya-vṛttimanti
paśyanti pānti kalayanti ciraṁ jaganti
ānanda-cinmaya-sadujjvala-vigrahasya
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
(Bs. 5.32)

Så, som i denna kropp vår sinnesnjutning bör inledas från magen, På samma sätt som trädet börjar utvecklas frodigt från roten, På samma sätt är Kṛṣṇa alltings ursprung, janmādy asya yataḥ (SB 1.1.1), rot. Så utan Kṛṣṇamedvetande, utan att glädja Kṛṣṇa, kan du inte vara glad. Detta är systemet. Därför hur vill Kṛṣṇa bli nöjd? Kṛṣṇa kommer att bli glad att ... Vi är alla Kṛṣṇa's söner, Guds söner. Allt är Kṛṣṇa's egendom. Detta är faktum. Nu kan vi njuta av att ta prasadam av Kṛṣṇa, eftersom han är innehavaren, bhoktā, njutaren. Så allt bör först ges till Kṛṣṇa, och sedan ta prasādam. Det kommer att göra dig lycklig. Som anges i Bhagavad-gītā. Bhuñjate te tv aghaṁ pāpaṁ ye pacanty ātma-kāraṇāt: (BG 3.13) "De som lagar mat för att äta, (för) sig själva, de äter bara synd." Bhuñjate te tv aghaṁ pāpaṁ ye pacanty ātma... Yajñārthāt karmaṇo 'nyatra loko' yaṁ karma... Allt ska göras för Kṛṣṇa, även ditt ätande, vad som helst. All sinnesnjutning, kan du njuta av. Men efter Kṛṣṇa har njutit. Sedan kan du äta. Därför Kṛṣṇa's namn är Hṛṣīkeśa. Han är mästare. Mästare över sinnena. Du kan inte njuta av dina sinnen självständigt. Precis som tjänaren. Tjänaren kan inte njuta. Precis som kocken lagar mycket, mycket trevlig mat i köket, men han kan inte äta i början. Det är inte möjligt. Då kommer han att avvisas. Herren måste först av allt ta, och sedan kan de njuta av alla de fina rätterna.