SV/Prabhupada 0245 - Alla försöker att tillfredställa hans eller hennes sinnen

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Alla försöker att tillfredställa hans eller hennes sinnen
- Prabhupāda 0245


Lecture on BG 2.9 -- London, August 15, 1973

Så Kṛṣṇa är sinnenas mästare. Hela världen kämpar för sinnesnjutning. Här är den enkla filosofin, sanningen, att "Först och främst låt njuta, låt Kṛṣṇa njuta. Han är mästaren. Då kan vi njuta." Tena tyaktena bhuñjīthā. Īśopaniṣad säger allt tillhör Kṛṣṇa Īśāvāsyam idaṁ sarvam: (ISO 1) ". Allt tillhör Kṛṣṇa" Detta är misstaget. Allt tillhör Kṛṣṇa, men vi tänker, "Allt tillhör mig." Detta är en illusion. Ahaṁ mameti (BG 5.29). Ahaṁ mameti. Janasya moho 'yam ahaṁ mameti. Detta är illusion. Alla tänker "Jag är denna kropp, och allt, vad vi hittar i denna värld, är till för att njutas av mig. " Detta är misstaget av civilisationen. Kunskapen är: "Allt tillhör Gud jag kan bara ta vad han ger mig, vänligen tillåt.." Tena tyaktena bhuñjīthā. Detta är inte Vaiṣṇava filosofi; detta är faktum. Ingen är innehavare Īśāvāsyam idaṁ sarvam. Varje ... Kṛṣṇa säger: "Jag är njutaren. Jag är innehavaren." Sarva-loka-maheśvaram (BG 5.29). Mahā-īśvaram. Mahā betyder stor. Vi kan göra anspråk på īśvaram, härskare, men Kṛṣṇa beskrivs som Maha-īśvaram "härskaren över härskarna." Det är Kṛṣṇa Ingen är oberoende härskare. Så därför beskrivs Kṛṣṇa , Hṛṣīkeśa. Hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate (CC Madhya 19.170). Och bhakti innebär att tjäna Hṛṣīkeśa genom hṛṣīka. Hṛṣīka betyder sinnen. Krishna är mästaren över sinnena, och därför, vad än sinnen jag har fått, mästaren är Kṛṣṇa , innehavaren är Kṛṣṇa.

Så när våra sinnen är engagerade i att tillfredställa mästaren av sinnena, det kallas bhakti. Detta är definitionen på bhakti, hängiven tjänst. Och när sinnena är engagerade för sinnesnjutning, inte för mästaren, det kallas kāma.. kāma. och prema. Prema innebär att älska Kṛṣṇa och göra allt för tillfredsställelsen av Kṛṣṇa. Det är prema, kärlek. Och kāma betyder att allt görs för att tillfredsställa mina sinnen. Detta är skillnaden. Sinnena är mediet. Antingen du gör det, tillfredsställer dina sinnen, eller du tillfredsställer Kṛṣṇa's sinnen. Men när du uppfyller Kṛṣṇa's sinnen, blir du perfekt, och när du tillfredsställa dina sinnen, blir du ofullständig, i illusion. Eftersom du inte kan tillfredsställa dina sinnen. Det är inte möjligt utan Kṛṣṇa. Hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate (CC Madhya 19,170).

Därför måste man rena sinnena. I nuläget försöker alla att tillfredsställa sina sinnen. Ahaṁ mameti. Janasya moho 'yam (SB 5.5.8). Puṁsaḥ striyā maithunī-bhāvam etat. Hela den materiella världen är det ... Det finns två levande varelser, manliga och kvinnliga. Mannen försöker uppfylla sina sinnen, och kvinnan försöker också att tillfredsställa sina sinnen. Här den så kallade kärleken betyder ... Det finns ingen kärlek. Det kan inte vara... Eftersom mannen och kvinnan ingen försöker att tillfredsställa den andra partens sinnen. Alla försöker att tillfredsställa sina sinnen. En kvinna älskar en man för att tillfredsställa sina sinnen, och mannen älskar en kvinna för sin tillfredsställelse ... Därför så snart som det finns någon liten störning i sinnesnjutning, skilsmässa. "Jag vill inte ha det." Eftersom den centrala punkten är personlig sinnesnjutning. Men vi kan göra en show, "Åh, jag älskar dig så mycket. Jag älskar dig så mycket." Det finns ingen kärlek. Det är bara kāma, lust. I den materiella världen, kan det inte finnas någon möjlighet till kärlek. Det är inte möjligt. Den så kallade, är fusk, bara fusk. "Jag älskar dig. Jag älskar dig för att du är vacker. Det kommer att tillfredsställa mina sinnen. Eftersom du är ung, kommer det att tillfredställa mina sinnen. " Detta är världens. Materiella världen innebär detta. Puṁsaḥ striyā maithunī-bhāvam etat. Hela grundprincipen för denna materiella värld är sinnesnjutning. Yan maithunādi-gṛhamedhi-sukhaṁ hi tucchaṁ kaṇḍūyanena karayor iva duḥkha-duḥkham (SB 7.9.45).