SV/Prabhupada 0246 - Vem som helst som blir en hängiven till Krishna, alla goda kvaliteter manifesteras i hans kropp

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vem som helst som blir en hängiven till Krishna, alla goda kvaliteter manifesteras i hans kropp
- Prabhupāda 0246


Lecture on BG 2.9 -- London, August 15, 1973

Denna materiella världens, så kallade kärlek, samhället, vänskap och kärlek - allt är beroende på denna sinnesnjutning, maithunādi, med början från sex. Yan maithunādi gṛhamedhi-sukhaṁ hi tuccham. Så när man blir fri från denna maithunādi-sukham han är befriad, han är befriad, svāmī ,gosvāmī. Så länge man är fäst vid denna maithunādi, sex impuls, är han varken svāmī eller gosvāmī. Svāmī betyder att man blir herre över sinnena. Som Kṛṣṇa är mästaren över sinnena, så när man blir Kṛṣṇamedveten, blir man herre över sinnena. Det är inte så att sinnena bör stoppas. Nej, de ska kontrolleras. "När jag behöver, ska jag använda det, annars inte." Det är herre över sinnena. "Jag får inte vara driven av sinnena. Sinnena bör agera under min ledning." Det är svāmī.

Arjuna kallas därför Guḍākeśa. Han är herre över ... han är också, när han vill. Han är inte feg, men han är barmhärtig därför att han är hängiven. Eftersom han är en hängiven till Kṛṣṇa ... Den som blir en hängiven till Kṛṣṇa, alla goda egenskaper uppenbaras i hans kropp. Yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ (SB 5.18.12). Alla gudaktiga kvaliteter. Så Arjuna, han är också ... Annars hur kan han bli nära vän till Kṛṣṇa om inte från samma position? Vänskap blir mycket stark när båda vänner (är) på samma nivå: samma ålder, samma utbildning, samma prestige, samma skönhet. Ju mer likhet i position, då är vänskapen där, stark. Så Arjuna är också på samma nivå som Kṛṣṇa. Precis som om någon blir vän till presidenten, vän till kungen eller drottningen. Så han är inte en vanlig människa. Han måste vara av samma position. Precis som Gosvāmīs. Gosvāmīs, när de gav upp sitt familjeliv ... Det beskrivs av Śrīnivāsa Ācārya, tyaktvā tūrṇam aśeṣa-maṇḍala-pati-śreṇiṁ sadā tucchavat. Maṇḍala-pati stora, stora ledare, maṇḍala-pati. Stora, stora ledare, zamindars, stora, stora, stora män. Han var minister. Vem kan bli hans vän om han inte också är en mycket stor man? Så Rūpa Gosvāmī gav upp deras företag. Så snart Rūpa Gosvāmī och Sanātana Gosvāmī blev bekant med Śrī Caitanya Mahāprabhu, omedelbart bestämde de sig för att "Vi skall avgå från denna ministerpost och ansluta oss till Śrī Caitanya Mahāprabhu för att hjälpa honom." Att tjäna honom, inte för att hjälpa honom. Śrī Caitanya Mahāprabhu kräver inte någon hjälp. Men om vi försöker att associera och försöker tjäna honom, då blir vårt liv framgångsrikt. Precis som Kṛṣṇa säger ... Kṛṣṇa kom för att predika Bhagavad-gītā.. Sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ (BG 18.66). . Det var hans mission, att "Dessa skojare har blivit tjänare av så många saker: samhället, vänskap, kärlek, religion, det eller det, så många saker, nationalitet, gemenskap. Så dessa skojare borde sluta all denna nonsens verksamhet. " Sarva-dharmān parityajya: ". Ge upp all denna nonsens helt enkelt bara bli överlämnad till mig." Detta är religion. Annars, hur Kṛṣṇa råder att sarva-dharmān parityajya, (BG 18.66) "Du ger upp alla religiösa system?" Han kom - dharma-saṁsthāpanārthāya. Han kom för att återupprätta principerna om religion. Nu säger han, sarva-dharmān parityajya: "Ge upp allt." Det betyder att utan Kṛṣṇamedvetande, utan Guds medvetande, de är alla fusk religion. De är inte religion. Religion innebär dharmāṁ tu sākṣat bhagavat-praṇītam, ordningen av Högsta Herren. Om vi ​​inte vet vem som är den Högste Herren, om vi inte vet vad som är den Högsta Herrens order, så var är religion? Det är inte religion. Det kan gå på i religionens namn, men det är fusk.