SV/Prabhupada 0247 - Verklig religion betyder att älska Gud

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Verklig religion betyder att älska Gud
- Prabhupāda 0247


Lecture on BG 2.9 -- London, August 15, 1973

Så Bhagavadgita slutar:sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). Och Bhāgavata börjar från denna punkt. Därför är Bhagavad-gītā förstudien av Śrīmad-Bhāgavatam. Bhāgavata börjar, dharmaḥ projjhita-kaitavaḥ atra: "Nu, i denna Bhāgavata, alla typer av fuskreligioner avvisas, projjhita." Så det finns en länk. Verklig religion betyder att älska Gud. Det är verklig religion. Därför säger Bhāgavata , sa vai puṁsāṁ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje: (SB 1.2.6) ". Det är förstklassig religion" Det betyder inte att du följer den eller den religionen. Du kan följa vilken som helst religion, det spelar ingen roll, antingen Hindu religion eller kristna religionen eller muhammedanska religionen, vad du vill. Men vi måste testas. Precis som en student som har passerat M.A. examen. Inget frågar, "Från vilket college har du klarat din examen? Du har klarat M.A. examen? Det är okej." Och vi bryr oss om, om du är student, doktorand. Det är allt. Inget frågar, "Från vilken högskola, från vilket land, från vilken religion har du klarat din M.A. examen?" Nej. På samma sätt bör ingen fråga, "Till vilken religion du tillhör?" Man måste se om han har lärt sig denna konst, hur man älskar Gud. Det är allt. Det är religion. Eftersom här är religionen: sarva-dharmān parityajya māṁ ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66) Detta är religion säger Bhāgavata. Dharmaḥ projjhita-kaitavaḥ atra: "Alla typer av fuskreligion sparkas ut ur denna Bhāgavatam.." Endast nirmatsarāṇām, de som inte är avundsjuka på Gud ... "Varför ska jag älskar Gud? Varför ska jag dyrka Gud? Varför ska jag acceptera Gud?" De är alla demoner. Bara för dem, Śrīmad-Bhāgavatam, bara dem, de som faktiskt älskar på allvar. Ahaitukī apratihatā yenātmā samprasīdati.

Så verklig framgång i livet är när du lärt dig att älska Gud. Då kommer ditt hjärta att vara tillfredställt. Yaṁ labdhvā cāparaṁ lābhaṁ manyate nādhikaṁ tataḥ. Om du får Kṛṣṇa eller Gud ... Kṛṣṇa betyder Gud. Om du har fått ett annat namn på Gud, är det också accepterat. Men Gud, den Högste Herren, Högsta Person. När du har fått detta ... Eftersom vi älskar någon. Den kärleksfulla benägenheten är där. I alla. Men den är missriktad. Därför säger Kṛṣṇa , "sparka ut alla dessa kärleksfulla objekt. Försök att älska Mig." Sarva-dharmān parityajya mām ekam (BG 18.66). På detta sätt kommer din kärlek aldrig att kunna tillfredsställa dig. Yenātmā samprasīdati. Om du vill ha verklig tillfredsställelse, då måste du älska Kṛṣṇa, eller Gud. Det är hela filosofin ... Vedisk filosofi. Eller vilken som helst filosofi du tar. Eftersom trots allt, du vill ha tillfredsställelse av självet, full tillfredställelse för dig. Det kan bara uppnås när du älskar Gud. Därför är den religion förstklassig som lär, som utbildar kandidaten hur man älskar Gud. Det är förstklassig religion.

Sa vai puṁsāṁ paro dharmo yato bhaktiḥ ... (SB 1.2.6). Och att den kärleken är utan motiv. Precis som här i denna materiella värld, "Jag älskar dig, du älskar mig." Bakgrunden är några motiv. Ahaituky apratihatā. Ahaitukī, inget motiv. Anyābhīlāṣitā-śūnyam [Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.1.11]. Alla andra önskemål är lika med noll. Noll. Det kommer att undervisas i Bhagavad-gītā