SV/Prabhupada 0252 - Vi tror att vi är oberoende

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vi tror att vi är oberoende
- Prabhupāda 0252


Lecture on BG 2.6 -- London, August 6, 1973

Så alla dessa materialistiska personer, de är så dumma, rackare, missdådare, de ökar dessa materiella aktiviteter. De tänker att genom ökande materiella aktiviteter blir de nöjda. Nej, det är inte möjligt. Durāśayā ye ... Och deras ledare ... Andhā yathāndhair upanīyamānās te 'pīśa-tantryam uru-dāmni baddhāḥ (SB 7.5.31). Alla av oss är bundna mycket hårt, händer och ben, och vi tänker vi är fria och oberoende. Av naturens materiella lagar ... Ändå tänker vi att vi är oberoende. Forskaren försöker undvika Gud, oberoende genom vetenskapen. Det är inte möjligt. Vi är under den materiella naturens grepp. Materiell natur innebär agent för Krishna. Mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram (BG 9.10). Prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇair karmāṇi sarvaśaḥ (BG 3.27). Så vi är alltid i förvirring som Arjuna, vad man ska göra, vad man inte ska göra. Men om vi tar denna princip, att "vi måste göra för Kṛṣṇa ..." Så ta riktning från Kṛṣṇa och ta riktning från Kṛṣṇa's representant om du gör det; då finns det ingen karma-bandhanaḥ. Karmāṇi nirdaheti kintu ca bhakti-bhājām (B. 5,54). Annars är vi bundna genom reaktionen av varje handling. Vi kan inte komma ut. Så denna förvirring, "Om jag ska kämpa eller inte" som kommer att förklaras att "Ja, du måste kämpa för Kṛṣṇa. Då är det bra." Kāmaḥ kṛṣṇa-karmārpane. Precis som Hanumān. Han kämpade för Lord Rāmacandra.. Han slogs inte för sig själv. På liknande sätt, Arjuna också hans flagga kapi-dhvaja, flaggan är märkt med Hanumān. Han visste det. Så Hanumān. en stor kämpe, kämpade med Rāvaṇa, inte för hans personliga intressen. Intresset var hur man får ut Sītājī ur händerna på Rāvaṇa, döda hela familjen, och komma ut och låta henne sitta vid sidan av Rāmacandra. Detta är Hanumāns policy, hängivna. Och Rāvaṇas policy är "Ta ifrån Sītā ur händerna på Rāma och njuta av det." Detta är Rāvaṇas policy. Och Hanumāns policy är: "Ta ut Sītā ur händerna på Rāvaṇa och få henne sittande vid sidan av Rāma." Samma Sītā. Sītā betyder Lakṣmī. Så Lakṣmī innebär Nārāyaṇa's egendom, Guds egendom.

Så vi bör lära policyn att alla dessa materialistiska personer, Rāvaṇas, de försöker att njuta av Guds egendom. På ett eller annat sätt ... Naturligtvis kan vi inte kan slåss med Rāvaṇa i hans klass. Det är ... Vi är inte så starka. Därför har vi anammat en politik att bli en tiggare: "Sir, du är så trevlig man. Ge oss något. Ge oss något. Eftersom du förstör ditt liv genom att hålla Guds egendom, du kommer till helvetet. Så på ett eller annat sätt, om du blir medlem, så kommer du att räddas. Du kommer att räddas. " Det är vår policy. Vi är inte tiggare. Men det är en policy. Nu är vi inte särskilt starka för att slåss med Rāvaṇas; I annat fall skulle vi ha tagit alla pengar genom att slåss. Men det är inte möjligt. Vi är inte så starka. Därför har vi tagit en policy av tiggare. Tack så mycket.