SV/Prabhupada 0270 - Alla har sina naturliga anlag

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Alla har sina naturliga anlag
- Prabhupāda 0270


Lecture on BG 2.7 -- London, August 7, 1973

Pradyumna: Översättning, "Nu är jag förvirrad om min plikt och har förlorat all fattning på grund av svaghet. I detta tillstånd, jag ber Dig att berätta tydligt vad som är bäst för mig. Nu är jag Din lärjunge och en överlämnad själ till Dig. Vänligen instruera mig. "

Prabhupada: Detta är en mycket viktig vers i Bhagavad-gītā. Det är en vändpunkt i livet. Kārpaṇya-doṣa. Snål, doṣa betyder fel. När man inte agerar enligt sin position, är det fel. Och det kallas snål. Så alla har fått sina naturliga benägenheter, svabhāva. Yasya hi svabhāvasya tasyāso duratikramaḥ. Svabhāva, naturliga benägenheter. Det är ett vanligt exempel, det är givet, att yasya hi yaḥ svabhāvasya tasyāso duratikramaḥ. En ... Vana är den andra naturen. Den som har, som är vana, eller en vars natur, karakteristisk på något sätt, är det mycket svårt att ändra. Exemplet som ges: śvā yadi kriyate rājā saḥ kiṁ na so uparhanam. Om du gör en hund till en kung, betyder det att han inte kommer att slicka på skor? Ja, det är hundens natur att slicka på skor. Så även om du klär honom som en kung och låter honom sitta på en tron, fortfarande, så snart han ser en sko, kommer han att hoppa över och slicka den. Detta kallas svabhāva. Kārpaṇya-doṣa.

Så i djurlivet, är det inte möjligt att ändra ens natur, som ges av materiella energin, prakṛti. Prakṛteḥ kriyamāṇāni (BG 3.27). Kāraṇaṁ guṇa-saṅgo 'sya, kāraṇaṁ guṇa-sangaḥ asya sad-asad-janma-yoniṣu (BG 13.22). Varför? Alla levande varelser är en del av Gud. Därför ursprungligen kännetecknet för den levande varelsen är lika bra som Gud. Helt enkelt är det en fråga om kvantitet. Kvaliteten är densamma. Kvaliteten är densamma. Mamaivāṁśo jīva-bhūtaḥ (BG 15.7). Samma exempel. Om du tar en droppe havsvatten, kvaliteten, är den kemiska sammansättningen densamma. Men mängden är annorlunda. Det är en droppe, och havet är en stor ocean. På liknande sätt, är vi exakt av samma kvalitet som Kṛṣṇa. Vi kan studera. Varför folk säger Gud är opersonlig? Om jag är av samma kvalitet, så är Gud också en person, hur kan han bli opersonlig? Om vi kvalitativt, är ett, då jag känner individualitet, så varför skulle Gud vägras individualitet? Detta är en annan nonsens. De impersonalistiska skojarna, de kan inte förstå vad som är Guds natur. I Bibeln sägs det också: "Människan är gjord efter Gud." Du kan studera Guds kvalitet genom att studera din kvalitet, eller någons kvalitet. Helt enkelt skillnaden är att mängden är annorlunda. Jag har en del kvalitet, någon kapacitet att producera. Vi producerar också, varje individuell själ producerar något. Men hans produktion kan inte jämföras med produktionen av Gud. Det är skillnaden. Vi producerar en flygande maskin. Vi känner mycket stolthet ". Nu har vi upptäckt sputnik. Den kommer att gå till månen." Men det är inte perfekt. Den kommer tillbaka. Men Gud har producerat så många flygande planeter, miljoner och biljoner planeter, mycket tunga, tunga planeter. Precis som den här planeten bär så många stora, stora berg, hav, men ändå flyger. Den svävar i luften precis som en bomullstuss. Detta är Guds kraft. Gām āviśya (BG 15.13). I Bhagavad-gītā, hittar du: ahaṁ dhārayāmy ojasā. Vem upprätthåller alla dessa stora, stora planeter? Vi förklarar gravitationen. Och i śāstra finner vi att det genomförs av Saṅkarṣaṇa.