SV/Prabhupada 0290 - När din lusta inte är tillfredställd, då blir du arg

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Föregående Sida - Video 0289
Nästa Sida - Video 0291 Go-next.png

När din lusta inte är tillfredställd, då blir du arg
- Prabhupāda 0290


Lecture -- Seattle, September 30, 1968

Upendra: Prabhupāda vad är naturen hos ilska? Hur är ilska ...

Prabhupāda: Ilska betyder lust. När du är lustfylld och din lust inte blir uppfyllt, blir du arg. Det är allt. Det är ett annat särdrag hos lust. Kāma eṣa krodha eṣa rajo-guṇa-samudbhavaḥ. När du är alltför mycket påverkad av lägena av lidelse, blir du lustfylld. Och när din lust inte är uppfylld, då är du arg, nästa steg. Och nästa steg är att det finns förvirring. Och sedan nästa steg är praṇaśyati, då är du förlorad. Därför måste man kontrollera denna lust och ilska. Detta kontrollerande innebär att du måste sätta dig i kvaliteterna för godhet, inte i kvaliteterna för lidelse. Det finns tre kvaliteter av materiell natur: okunnighetens kvalitet, lidelsens kvalitet och godhetens kvalitet. Därför, om någon vill veta vetenskapen om Gud, då måste han hålla sig i godhetens kvalitet. Annars kan han inte. Därför lär vi våra elever att "du gör inte det,du gör inte det,du gör inte det,du gör inte det eftersom han måste hålla sig i godhetens kvalitet. Annars kommer han inte att kunna förstå. Kṛṣṇamedvetande kan inte förstås på plattformen av okunnighet och lidelse. Hela världen är under påverkan av okunnighet och lidelse. Men denna metod är så enkel att om du helt enkelt följer de fyra principer för begränsning och chantar Hare Kṛṣṇa, omedelbart överskrider du alla former av materiell natur. Så ilska är på plattformen av lidelse.