SV/Prabhupada 0292 - Ta reda på den Högste genom att söka kunskap

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Föregående Sida - Video 0291
Nästa Sida - Video 0293 Go-next.png

Ta reda på den Högste genom att söka kunskap
- Prabhupāda 0292


Lecture -- Seattle, October 4, 1968

Prabhupāda: Govindam adi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi.

Devotees: Govindam adi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi.

Prabhupāda: Kan någon hjälpa honom? Ja, det är allt ... Så vi är intresserade av att fånga den ursprungliga personen. (Skratt) Vi är inte intresserade av någon underordnad. Govindam ādi-puruṣaṁ. Men om man kan fånga den ursprungliga personen, då fångar han alla. Precis som samma exempel. I Veda sägs det, i Upaniṣad: yasmin vijñāte sarvam evaṁ vijñātaṁ bhavanti. Om du kan förstå Gudomens Högsta Personlighet eller den Absoluta Sanningen, då förstår du allt. Det finns inget behov av att förstå skilt. Yasmin vijñāte sarvam etaṁ vijñātaṁ bhavanti. Även i Bhagavad-Gita sägs det,

yaṁ labdhvā cāparaṁ lābhaṁ
manyate nādhikaṁ tataḥ
yasmin sthito na duḥkhena
guruṇāpi vicālyate
(BG 6.20-23)

Nu vi alla, söker efter en viss standard av livet där vi slipper att ha någon ångest. Det är syftet för alla. Varför kämpar vi? Vi försöker att närma oss till en viss punkt. Precis som två parter spelar fotboll, de är, var och en av dem, försöker närma sig målet. Det är seger. Så alla försöker att vinna något, enligt olika positioner, enligt olika idéer. Inte alla söker efter samma sak. Någon söker efter material njutning, någon söker efter berusning, någon söker efter sex, någon söker efter pengar, någon söker efter kunskap, någon söker efter så många saker. Men det är en sak. Om vi ​​kan få det, nå fram till den perfektionen, då ska vi vara nöjda och vi ska säga att "vi inte vill ha något." Svāmin kṛtārtho "smi varaṁ na yāce (CC Madhya 22.42). Det finns många fall.

Så det är på det sättet, och det är Kṛṣṇa. Om du bara kan förstå Kṛṣṇa, då är din kunskap perfekt, du förstår allt. Du förstår vetenskap, du förstår matematiken, du förstår kemi, fysik, astronomi, filosofi, litteratur, allt. Det är så fint. Så Bhāgavata säger därför att saṁsiddhir hari-toṣaṇam (SB 1.2.13). Oavsett avdelning av kunskap eller vilka aktiviteter du är engagerad i, det spelar ingen roll. Men om du kan ta reda på den Högste från din strävan efter kunskap, det är din perfektion. Du är en vetenskapsman, okej, det spelar ingen roll. Genom din forskning arbetar du på att finna ut den Högste. Då är det din perfektion. Du är affärsman? Åh. Med dina pengar bara ta reda på den Högste. Du är en älskare? Bara ta reda på den högsta älskaren. Du är ute efter smak, estetiska, eller ... Ateistisk inte - estetisk känsla, smak, skönhet, Om du tar reda på den Högste, kommer din sökning efter skönhet bli tillfredställd. Allt. Kṛṣṇa, det är Kṛṣṇa. Kṛṣṇa, betyder helt attraktiv. Du söker efter något. Om du finner Kṛṣṇa, då ser du ja, ditt mål uppnås. Därför är Hans namn Kṛṣṇa.