SV/Prabhupada 0359 - Man måste lära sig denna vetenskap från parampara systemet

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Man måste lära sig denna vetenskap från parampara systemet
- Prabhupāda 0359


Lecture on BG 4.2 -- Bombay, March 22, 1974

Att följa den vediska kunskapen är att förstå Kṛṣṇa. Men om du inte förstår Kṛṣṇa men du talar som om du gör, liksom så många nonsens saker, och om du framställer dig själv som paṇḍita, det är śrama eva hi kevalam. Det är sagt. Śrama eva hi.. Bara slöseri med tid och arbete för ingenting. Vāsudeve bhagavati...

dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṁsāṁ
viṣvaksena-kathāsu yaḥ
notpādayed yadi ratiṁ
śrama eva hi kevalam
(SB 1.2.8)

Dharma, alla utför sin särskilda yrkesplikt mycket fint. Brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya, śūdra. Jag talar om det organiserade samhället, inte detta djursamhälle som är för närvarande. Även i det organiserade samhället, där en brāhmaṇa utför sina uppgifter precis som en brāhmaṇa. Satyaṁ śamo damas titikṣā ārjavam, jñānaṁ vijñānam āstikyaṁ brahma-karma svabhāva-jam (BG 18.42) Fortfarande ... Dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ, han utför sina plikter som en brāhmaṇa mycket fint men genom att utföra sådana plikter, om han inte utvecklar Kṛṣṇamedvetande, då Srama eva hi kevalam. Detta är domen. Då har han kastat bort sin tid. Eftersom att bli brāhmaṇa, perfekt brāhmaṇa innebär att känna Brahman. Athāto brahma jijñāsā. Och Para-brahman, Högste Brahman, är Kṛṣṇa. Så om han inte förstår Kṛṣṇa, vad är det för mening med att utföra sina plikter som en brāhmaṇa? Det är śāstra's dom. Śrama eva hi kevalam bara slöseri med tid.

Därför måste man lära denna vetenskap från paramparā- systemet. Evaṁ paramparā-prāptam (BG 4.2). Du måste gå till rätt person som känner Kṛṣṇa. Evaṁ paramparā ... Precis som Sūrya, Vivasvān han blev instruerad av Kṛṣṇa. Så om du ta emot instruktioner från Vivasvān från solguden, då får du perfekt kunskap. Men du kan inte gå till solplaneten och be Vivasvān "Vad talade Kṛṣṇa till dig?" Därför har Vivasvān överfört kunskap till sin son, Manu. Denna ålder kallas Vaivasvata Manu, den här åldern. Vivasvān, eftersom han är son Vivasvān, därför denna Manu kallas Vaivasvata Manu. Vaivasvata Manu. Denna tidsålder föregår under Vaivasvata Manu. Manur ikṣvākave 'bravīt. Så Manu talade också till sin son. Så på detta sätt,evaṁ paramparā-prāptam (BG 4.2), Han ger några exempel, men kunskapen måste tas emot av paramparā. På ett eller annat sätt, gick paramparā förlorat ... Precis som jag har talat något till min lärjunge. Han säger samma sak till sin lärjunge. Han säger samma sak till sin lärjunge. Men på ett eller annat sätt, om det är förvrängt vid en viss punkt, då går kunskapen förlorad. Så snart någon av lärjungarna i succession förvränger kunskapen, då är den förlorad. det förklaras.

Sa kālena mahatā. Tiden är mycket kraftfull. Det ändras. Det är ... Tiden betyder att det förändras, dödar den ursprungliga positionen. Ni har erfarenhet. Du köper något. Det är mycket nytt och fräscht. Men tiden kommer att döda den. Det kommer att blir sjabbigt. Det kommer att vara oanvändbart i sinom tid. Så tiden är kamp. Denna materiella tid kallas kāla. Kāla betyder död. Eller Kāla betyder svart orm. Så svart orm förstör. Så snart det rör något, är det förstört. På samma sätt, Kāla ... Denna Kāla är också en annan form av Kṛṣṇa. Så kālena mahatā.. Därför kallas den mahatā. Den är mycket kraftfull. Det är inte en vanlig sak. Mahatā. Dess uppgift är att förstöra. Sa kālena iha naṣṭa. Så i sinom tid ... För hur kan kāla förstöra? Så snart kāla ser att du förvränger, så kommer det att gå förlorat. Så försök inte att förstå Bhagavad-gītā från personer som är under påverkan av kāla - dåtid, nutid, framtid. Försök inte att förstå Bhagavad-gītā från så kallade skojar-filosofer, kommentatorer, och ... De kommer att skriva Bhagavad-gītā på ett förvrängt sätt. Någon kommer att säga, "Det fanns ingen Kṛṣṇa. Det fanns ingen Mahābhārata." Någon säger: "Kṛṣṇa betonade på denna punkt", "Kṛṣṇa betonade på en annan punkt." Någon kommer att säga, "Kṛṣṇa betonade på karma, karma-kāṇḍa Någon kommer att säga på jñāna,, och någon kommer att säga yoga. Det finns så många versioner av Bhagavad-gītā Yogī cārtha, jñāna artha, Gītār gān artha... Så den verkliga Gītār Gān talas av den Högsta Personen, vi måste acceptera det. Det är Gītār Gān.