SV/Prabhupada 0360 - Vi närmar oss inte Krishna direkt. Vi måste börja vår tjänst till Krishnas tjänare

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vi närmar oss inte Krishna direkt. Vi måste börja vår tjänst till Krishnas tjänare
- Prabhupāda 0360


Lecture on SB 7.9.42 -- Mayapur, March 22, 1976

Därför, ko nu atra te akhila-guro bhagavan prayāsa. Så alla kräver lite extra strävan för att bli gynnad, men inte Kṛṣṇa. Det är Kṛṣṇa. Han kan göra vad han vill. Han är inte beroende av andra. Andra beror på Kṛṣṇa's sanktion, men Kṛṣṇa behöver inte någon sanktion. Därför säger Prahlāda Mahārāja bhagavan prayāsa. Prayāsa, rekommenderas inte att ta, särskilt för de hängivna. Man bör inte ägna sig åt aktiviteter som kräver mycket hårt arbete. Nej. Vi bör endast syssla med så enkla saker som möjligt. Naturligtvis tar en hängiven risk. Precis som Hanumān. Han var tjänare till Lord Rāmacandra. Så Lord Rāmacandra ville ha information om Sītādevi. Så han tänkte inte, "Hur ska jag komma till den andra sidan av havet, Laṅka?" Han helt enkelt trodde på Herren Rāmacandra" Jaya Rāma," och hoppade över det. Rāmacandra var tvungen att konstruera en bro. Naturligtvis, den bron är också underbar eftersom dessa apor tog stenar, och de kastade i havet, men stenarna flöt. Så var är er gravitationslag? Eh? Stenar flyter på vattnet. Det kan inte göras av vetenskapsmännen. Men Herren Rāmacandra önskade; och stenarna flöt. Annars hur många stenar ska vi kasta i havet innan det blir till en bro? Åh, det var inte möjligt. Det var möjligt, allt var möjligt, men Rāmacandra, Herren Rāmacandra, ville, "Låt det förenklas. Så låt dem ta stenar och det kommer att flyta. Sen skall vi gå. " Så Han kunde gå utan stenar, men han ville ha viss tjänst av aporna. Det fanns många apor. Baro baro badare, baro baro peṭ, laṅka diṅgake, mata kare het. Det fanns många andra apor, men inte lika kapabla som Hanumān.. Därför fick de också chansen "Ni tar några stenar. Ni kan inte hoppa över havet som Hanumān så du hämtar sten, och Jag kommer att be stenarna att flyta. "

Så Kṛṣṇa kan göra vad som helst. Aṅgāni yasya sakalendriya-vṛttimanti. Han kan göra vad som helst. Vi kan inget utan Hans favör. Så Prahlāda Mahārāja begär att "om Du vänligen visar Din barmhärtighet över oss, Det är ingen stor uppgift för Dig, eftersom Du kan göra vad Du vill. Eftersom Du är orsaken till skapande, upprätthållande och förstörelse, så är det är inte svårt för Dig. " Förutom det, mūḍheṣu vai mahad-anugraha ārta-bandho. Generellt, de som är ārta-bandhu, vän till den lidande mänskligheten, de visar speciell favör till mūḍha, till skojare. Kṛṣṇa kommer för detta ändamål, eftersom var och en av oss, vi är mūḍhas. Duṣkṛtino. Na māṁ duṣkṭtino mūḍhāḥ prapadyante. Normalt vi, eftersom vi är syndfulla, eftersom vi är mūḍhas, vi vill inte överlämna oss till Kṛṣṇa. Na māṁ prapadyante. Den som inte överlämnar sig till Kṛṣṇa, han klassificeras som duṣkṛtina, mūḍha, narādhamā, māyayāpahṛta-jnana. Det är inte alls möjligt att bli oberoende av Kṛṣṇa's vilja. Det är inte möjligt. Därför dem som försöker att arbeta självständigt, utan Kṛṣṇa's fördel, de är mūḍha alla skojare. De kommer inte att acceptera vad Kṛṣṇa säger, och de försöker etablera någon lag utan Kṛṣṇa. "Det finns inget behov av Gud." Detta är vad de, de flesta forskare, de säger så. "Nu har vi vetenskap. Vi kan göra allt." De är mūḍhas. Det är inte möjligt. Du kan inte göra någonting oberoende, utan Kṛṣṇa's favör.

Så det bästa är att alltid försöka söka Kṛṣṇa's favör. Och du kan inte söka Kṛṣṇa's favör direkt. Det är också en annan punkt. Kiṁ tena te priya-janān anusevatāṁ naḥ. Du kan inte hoppa över till Kṛṣṇa utan favör från hans hängivne. Yasya prasādād bhagavat-prasādaḥ.. Du kan inte söka Bhagavān's favör direkt. Det är en annan dårskap. Du måste gå igenom en tjänare till Kṛṣṇa. Gopī-bhartur pada-kamalayor dāsa-dāsa-dāsānudāsaḥ. Detta är vår process. Vi närmar oss inte Kṛṣṇa direkt. Vi måste börja vår service till Kṛṣṇa's tjänare. Och vem är Kṛṣṇa's tjänare? Den som har blivit tjänare till en annan Kṛṣṇa's tjänare. Detta kallas dāsa-dāsānudāsa. Ingen kan vara oberoende tjänare till Kṛṣṇa. Det är en annan dårskap. Kṛṣṇa accepterar aldrig någon tjänst direkt. Nej, det är inte möjligt. Du måste komma genom tjänare till tjänare (CC Madhya 13.80). Detta kallas paramparā systemet. Som du får kunskap genom paramparāsystemet ... Kṛṣṇa talade till Brahmā, Brahmā talade till Nārada, Nārada talade till Vyāsadeva, och vi får denna kunskap. Precis som Kṛṣṇa ... Bhagavad-gītā talades av Kṛṣṇa till Arjuna.

Så om vi ger upp processen för förståelse som Arjuna gjorde, då kommer du aldtig att kunna förstå Kṛṣṇa, eller Gud. Det är inte möjligt. Du måste ta upp den process som Arjuna accepterade. Arjuna sade också att, "Jag accepterar Dig, Gudomens Högsta Personlighet, eftersom Vyāsadeva har accepterat, har Asita accepterat, Nārada har accepterat. " Samma sak. Vi måste förstå Kṛṣṇa. Vi kan inte förstå direkt. Därför dessa skojare som försöker förstå Kṛṣṇa direkt genom tolkning, de är alla skojare. De kan inte förstå Kṛṣṇa . Även om de kallas mycket stora män. Ingen är stor man. De är också sa vai ... SVA-vid-varāhoṣṭra-kharaiḥ saṁstutaḥ puruṣaḥ paśuḥ (SB 2.3.19). Puruṣaḥ paśuḥ. Dessa stora, stora män som så mycket lovprisas av vissa skojare, alla dessa stora, stora ledare, vad är de? Eftersom de inte är anhängare av Kṛṣṇa, kan de inte leda. De kommer helt enkelt att vilseleda. Därför tar vi dem alla för skojare. Detta är kriteriet. Ta detta kriterium. Vadhelst du vill lära från någon, först av allt du ser om någon är en anhängare av Kṛṣṇa. Annars ta inte någon lektion. Vi tar inte någon lärdom från en person, "Kanske", "Kanske," så här. Nej. Vi vill inte ha en sådan vetenskapsman eller matematiker. Nej. En som känner Kṛṣṇa., som är hängiven till Kṛṣṇa. en som är överväldigad i extas helt enkelt genom att höra Kṛṣṇa, ta lärdom från dem. Annars är alla skojare. Tack så mycket.