SV/Prabhupada 0408 - Ugra-karma betyder väldsamma aktiviteter

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ugra-karma betyder väldsamma aktiviteter
- Prabhupāda 0408


Cornerstone Laying -- Bombay, January 23, 1975

Precis som vi talade om industrier. Industrierna, de nämns i Bhagavad-gītā som ugra-karma. Ugra-karma betyder våldsamma aktiviteter. För försörjning, kräver vi vårt underhåll. Āhāra-nidrā-bhaya-mai... ... Detta är de primära nödvändigheter för den här kroppen, materiella kroppen. För det har Kṛṣṇa sagt, annād bhavanti bhūtāni (BG 3.14). Anna - betyder spannmål - vi behöver. Annād bhavanti bhūtāni. Dessa spannmål kan vi producera mycket lätt, genom jordbruk. På ett annat ställe, säger Kṛṣṇa kṛṣi-go-rakṣya-vāṇijyaṁ vaiśya-karma svabhāva-jam (BG 18.44). Vi kan producera tillräckligt med spannmål för vårt underhåll, och hela världen har tillräckligt med mark. Jag har rest över hela världen åtminstone fjorton gånger. Under de senaste åtta åren har jag rest över hela världen, även i inlandet. Jag har sett att det finns tillräckligt med mark, särskilt i Afrika, i Australien, i USA, och vi kan producera så mycket spannmål , så att tio gånger den här aktuella populationen lätt kan upprätthållas. Tio gånger. Det finns inte någon brist på mat. Men svårigheten är att vi har avgränsat, "Det här är mitt land." Någon säger: "Detta är Amerika, mitt land", "Australien, mitt land" "Sen Afrika, mitt land", "Indien, mitt land." Denna "min" och "Jag." Janasya moho 'yam ahaṁ mameti (SB 5.5.8). Detta kallas illusion, detta "jag" och "min." "Jag är denna kropp, och detta är min egendom." Detta kallas illusion. Och denna illusion, om vi står på denna plattform av illusion, då är vi inte bättre än djur.

yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke
sva-dhīḥ kalatrādiṣu bhauma ijya-dhīḥ
yat-tīrtha-buddhiḥ salile na karhicij
janeṣu abhijñeṣu sa eva go-kharaḥ
(SB 10.84.13)

Go betyder ko, och kharaḥ betyder åsna. De som är i det kroppsliga livsbegreppet, ahaṁ mameti (SB 5.5.8), de är inte bättre än dessa åsnor och kor, d.v.s djuren. Detta pågår. Jag ska inte ta mycket av er tid, men jag ska försöka att övertyga er, vad är syftet med denna Kṛṣṇamedvetna rörelse. Syftet med denna Kṛṣṇamedvetna rörelse är att rädda det mänskliga samhället från att bli djur, kor och åsnor. Detta är rörelsen. De har etablerat sin civilisation ... Som det anges i Bhagavad-gītā, djurisk eller asurisk civilisation, asurisk civilisation, början är pravṛttiṁ ca nivṛttiṁ ca janā na vidur āsurāḥ. Den asurisk, demonisk, civilisation, de vet inte på vilket sätt vi måste vägleda oss själva för att uppnå perfektion i livet, pravṛtti och nivṛtti, och vad vi inte ska göra - positiva och negativa. Mänskligt liv ... Alla vet, "Detta är gynnsamt för mig, och det är ofördelaktigt för mig." Så āsurāḥ janā, de som är demoniska personer, de vet inte detta, "Vad är gynnsamt för mig och vad som inte är gynnsamt för mig." Pravṛttiṁ nivṛttiṁ ca jana na vidur āsurāḥ, na śaucaṁ Napi cācāraḥ: "Det finns ingen renhet, eller gott uppförande." Na satyaṁ teṣu vidya ... ". Och det finns ingen sanning i livet" Detta är asuriskt. Vi har hört många gånger, "asuras," "asurisk civilisation", "demonisk civilisationen." Detta är början.

pravṛttiṁ ca nivṛttiṁ ca
janā na vidur āsurāḥ
na śaucaṁ nāpi cācāro
na satyaṁ teṣu...
(BG 16.7)

Satyam, det finns ingen sanning. Och förstklassigt liv betyder brāhmaṇa- liv. Satyaṁ śaucaṁ tapo. . Början är satyam, asuriskt liv är inte satya, ingen sanning, och första klassens liv i det mänskliga samhället, brāhmaṇas, är satyaṁ śaucaṁ tapo, och titikṣa ārjavaḥ āstikyaṁ jnanam vijñānam. Detta är första klassens liv.

Så vår Kṛṣṇamedvetna rörelse är till för att skapa en klass av män, perfekta, förstklassiga män med satyaṁ śaucaṁ tapo śamaḥ damaḥ titikṣaḥ. Detta är gudaktig civilisation. Och denna gudfruktiga civilisation kan ges till hela världen genom Indien. Det är Indiens särskilda privilegium. För i andra länder utanför Indien, de är nästan āsuri-janā och ugra-karma. Industrierna och andra ugra-karma har kommit från västländerna. Men på detta sätt blir människor aldrig blir nöjda. Det är mycket omsorgsfullt förklarat i det sextonde kapitlet av Bhagavad-Gita. Duṣpūra akaṅkṣa. Deras önskan kommer aldrig att uppfyllas genom detta materiella avancemang. De vet inte. De glömmer. Så vi valde detta Bombay. Bombay stad är den bästa staden, mest avancerade stad i Indien, den bästa staden i Indien. Och människor är också mycket trevliga. De är religiöst benägna. De är rika. De kan ta upp bättre saker mycket fint. Därför ville jag starta detta center, Bombay, för att sprida denna Kṛṣṇamedvetna rörelse. Även om det har funnits många hinder i min strävan, fortfarande, det är i slutändan Kṛṣṇa's verksamhet. Det kommer lyckas. Så idag ... Grunden och hörnstenen etablerades två år tidigare, men det fanns många, många hinder från asuric janā. Nu, på ett eller annat sätt, har vi blivit lite befriade från sådana hinder. Så vi sätter denna hörnsten denna gynnsamma dag, och jag är mycket glad att ni har anslutit er till oss.