SV/Prabhupada 0410 - Våra vänner, dem har redan börjat översätta

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Våra vänner, dem har redan börjat översätta
- Prabhupāda 0410


Cornerstone Laying -- Bombay, January 23, 1975

Kurukṣetra är fortfarande. dharma-kṣetra. I Veda sägs det, kurukṣetre dharmam ācaret: "Man bör gå till Kurukṣetra och utföra religiösa ritualer." Därför är det dharma-kṣetra sedan urminnes tider. Och varför skulle vi tolka det som "Detta Kurukṣetra betyder denna kropp, dharmakṣetra, denna kropp"? Varför? Varför vilseleda människor? Stoppa detta vilseledande. Och Kurukṣetra finns kvar. Kurukṣetra station, järnvägsstation, finns där. Så försök att förstå Bhagavad-gītā som den är, gör ditt liv framgångsrikt, och sprid detta budskap över hela världen. Du kommer bli lycklig; världen kommer att bli lycklig. Naturligtvis, nu är jag en mycket gammal man. Jag är åttio år gammal. Mitt liv är slut. Men jag vill ha lite ansvariga indier kombinerat med andra länder ... Andra länder, de ger ett gott samarbete. Annars var det inte möjligt för mig att sprida det på så kort tid, bara sju eller åtta år, för att predika denna kult över hela världen. Så jag behöver samarbete med de indier, särskilt unga män, utbildade män. Kom fram. Stanna med oss. Studera Bhagavad-gītā. Vi har inte hittat på någonting. Inget påhittat. Och vad kan vi hitta på? Vi är alla ofullkomliga. Oavsett vad som är där, låt oss studera det och praktiskt tillämpa i livet, och sprida budskapet över hela världen. Det är vårt uppdrag.

Så idag är en mycket lyckobringande dag. Med stor svårighet har vi nu fått tillstånd. Nu vänligen samarbeta med detta försök, så långt som möjligt med era prāṇair arthair dhiyā vācā, fyra saker: med ditt liv, med dina ord, med dina pengar ... Prāṇair arthair dhiyā vācā śreya-ācaraṇaṁ sadā. Detta är missionen för mänskligt liv. Oavsett vad du har ... Det är inte att "Eftersom jag är en fattig man, kan jag inte hjälpa denna rörelse." Nej, om du har ... Du har fått ditt liv. Så om du dedikerar ditt liv, det är alltigenom perfekt. Om du inte kan dedikera ditt liv, ge lite pengar. Men om du kan ..., fattig man, du kan inte ge pengar, då kan du ge någon intelligens. Och om du är en som luras, då kan du ge dina ord. Så på något sätt, kan du hjälpa denna rörelse, och göra välfärdsverksamhet, för Indien och utanför Indien. Så det är min begäran. Jag välkomnar er. Naturligtvis idag är det ekādaśī. Vi är, för det mesta vi fastar. Någon prasādam kommer att ges. Så det är inte frågan om prasādam; Det är frågan om det viktiga arbete vi tar oss an, hur man sprider en Gudsmedveten rörelse. Annars kommer ni aldrig att bli lyckliga. Bara materiellt medvetande, gṛha-kṣetra ... Ato gṛha-kṣetra-sutāpta-vittair janasya moho 'yam ahaṁ mameti (SB 5.5.8). Denna materiella civilisation betyder sexbegär. Kvinnan jagar efter mannen; mannen är på jakt efter kvinnan. Puṁsaḥ striyā mithunī-bhavam etaṁ tayor mithaḥ. Och så snart de är enade, kräver de gṛha, lägenhet, gṛha-kṣetra, mark; gṛha-kṣetra-suta, barn, vänner, pengar; och moho, illusionen, ahaṁ mameti (SB 5.5.8), "Det är jag, det är mitt." Detta är materiell civilisation. Men mänskligt liv är inte avsett för det. Nāyaṁ deho deha-bhājāṁ nṛloke kaṣṭān kāmān arhate viḍ-bhujāṁ ye (SB 5.5.1). Så studera. Vi har nu tillräckligt med böcker. Det finns inga svårigheter att studera våra böcker. Vi har gett i engelsk översättning. Alla genlemän vet engelska. Och vi kommer att ge i hindi, i Gujarati, i alla andra språk. Våra vänner, de har redan börjat översätta. Så det kommer inte vara någon brist på kunskap. Kom hit, sitt ner åtminstone en gång i veckan, studera alla dessa böcker, försök att förstå livsfilosofi, och sprid över hela världen. Det är uppdraget för Bhāratavarṣa.

bhārata-bhūmite manuṣya-janma haila yāra
janma sārthaka kari' kara para-upakāra
(CC Adi 9.41)

Detta är paropakāra rörelse, att göra välfärd till andra, inte som katter och hundar, helt enkelt tjäna pengar och sinnesnjutning. Detta är inte mänskligt liv. Mänskligt liv är för paropakāra. Människor är i okunnighet, utan någon kunskap om Gud, utan ideal i livet. De helt enkelt jobbar som katter och hundar och svin. Så de ska utbildas. Mänskligt liv är chansen för att få sådan utbildning. Så det här är centret för att utbilda det mänskliga samhället, att faktiskt bli människa, och göra sina liv framgångsrika.

Tack så mycket. Hare Kṛṣṇa.