SV/Prabhupada 0436 - Gladlynt under alla förhållanden och bara intresserad av Krishnamedvetande

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Föregående Sida - Video 0435
Nästa Sida - Video 0437 Go-next.png

Gladlynt under alla förhållanden och bara intresserad av Krishnamedvetande
- Prabhupāda 0436


Lecture on BG 2.8-12 -- Los Angeles, November 27, 1968

Lärjunge: Vers 11, Den välsignade Herren sade: "Medan du talar lärda ord sörjer du för vad som inte är värt att sörja. De som är visa klagar varken över levande eller döda (BG 2.11). " Innebörd: "Herren på en gång tog positionen av en lärare och tillrättavisade Sin elev, genom att kalla honom indirekt en dåre. Herren sade, "Du talar som en lärd man, men du vet inte att en som är lärd, en som vet vad som är kropp och vad som är själ, inte klagar över något skede av kroppen, varken i levande eller dött tillstånd. " Såsom förklaras i de senare kapitlen, är det uppenbart att kunskap innebär att känna materia och ande och härskaren av båda. Arjuna hävdade att religiösa principer bör ges större vikt än politik eller sociologi, men han visste inte att kunskapen om materia, själ och den Högste är viktigare än religiösa formaliteter. Och eftersom han saknade den kunskapen, borde han inte ha ställt sig själv som en mycket lärd man. Eftersom han inte råkar vara en mycket lärd man, klagade han därför över något som var ovärdigt klagan. Kroppen är född och är avsedd att besegras i dag eller i morgon. Därför är kroppen inte lika viktigt som själen. En som vet detta är faktiskt lärd. För honom finns det ingen anledning för klagan i något skede av den materiella kroppen. "

Prabhupāda: Han säger, Kṛṣṇa säger att "Denna kropp, antingen död eller levande, finns ingen anledning att beklaga." Död kropp, antag en kropp är död, den har inget värde. Vad är meningen med att klaga? Du kan klaga för många tusen år, den vill inte komma till liv. Så det finns ingen orsak till att beklaga den döda kroppen. Och vad andesjälen beträffar är det evigt. Även om den verkar vara död, eller med döden av denna kropp, han dör inte. Så varför ska man bli överväldigad, "Åh, min far är död, min den eller den släkting är död "och gråter? Han är inte död. Denna kunskap måste man ha. Då kommer han vara glad i alla fall, och han kommer att vara intresserad helt enkelt i Kṛṣṇamedvetande. Det finns ingenting att beklaga över kroppen, antingen levande eller död. Som instrueras av Kṛṣṇa i det här kapitlet. Fortsätt.

Lärjunge: "Aldrig fanns en tid då jag inte existerade, eller du, eller alla dessa konungar. Inte heller i framtiden skall någon av oss upphöra att vara (BG 2.12). " Innebörd: "I Veda, i Kaṭha Upaniṣad, såväl som i Śvetāśvatara Upaniṣad, är det sagt att ..."

Prabhupāda: (korrigerar uttal) Śvetāśvatara. Det finns många Upanishader, de kallas Vedas. Upanisaderna är rubrikerna i Veda. Precis som i ett kapitel finns det en rubrik, på samma sätt är dessa Upanisader rubrikerna i Veda. Det finns 108 Upanisader, de viktigaste. Av dem, nio Upanisader är mycket viktiga. Så av dessa nio Upanisader, Śvetāśvatara Upaniṣad, Taittireya Upaniṣad, Aitareya Upaniṣad, Īśopaniṣad, Īśa Upaniṣad, Muṇḍaka Upaniṣad, Māṇḍūkya Upaniṣad, Kaṭhopaniṣad, dessa Upanisader är mycket viktiga. Och när det argumenteras på någon punkt, måste man ge referens från dessa Upanisader.