SV/Prabhupada 0441 - Krishna är den Högste och vi är fragmentariska delar

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krishna är den Högste och vi är fragmentariska delar
- Prabhupāda 0441


Lecture on BG 2.8-12 -- Los Angeles, November 27, 1968

Lärjunge: " Gudomens Högsta Personlighet är högsta individen, och Arjuna, Herrens eviga följeslagare, och alla kungar samlade där är individuella eviga personer. Det är inte så att de inte existerade som individer i det förflutna, och det är inte att de inte kommer att förbli som eviga personer. Deras individualitet existerade i det förflutna, och deras individualitet kommer att fortsätta i framtiden utan avbrott. Därför finns det ingen anledning till klagan för någon av de enskilda levande varelserna. Māyāvādī eller opersonlighets-teorin är att efter befrielsen den individuella själen, skild från täckningen av māyā eller illusion, går samman i den opersonliga Brahman utan individuell existens ... "

Prabhupāda: Māyāvādī's säger att denna individualitet är māyā. Så deras uppfattning är att anden, hela anden är en klump. Deras teori är ghaṭākāśa poṭākāśa. Ghaṭākāśa poṭākāśa betyder ... Precis som himlen. Himlen är en yta, en opersonlig yta. Så i en kruka i en vattenkruka, i en kanna som är stängd ... Så, inuti kannan, finns det också himmel, en liten himmel. Nu så snart som kannan är bruten, på utsidan, finns den större himmlen, och den lilla himlen i kannan blandas. Det är Māyāvādateori. Men denna analogi kan inte tillämpas. Analogi innebär likheter. Det är lagen om analogi. Himlen kan inte jämföras ... Den lilla himlen i kannan kan inte jämföras med den levande varelsen. Den är materiell, materia. Himmlen är materia, och den enskilda levande varelsen är ande. Så hur du kan säga? Precis som en liten myra, den är andesjäl. Den har sin individualitet. Men en stor död sten, kulle eller berg, det har ingen individualitet. Så materia har ingen individualitet. Anden har individualitet. Så om likheterna skiljer sig, då finns det ingen analogi. Det är lagen om analogi. Så du kan inte göra en analogi mellan materia och ande. Därför är denna analogi vilseledande. Ghaṭākāśa poṭākāśa. Sedan en annan bevisning är i Bhagavad-gītā. Krishna säger att mamaivāṁśo jīva-bhūta (BG 15.7). "Dessa individuella själar, de är mina väsentliga delar." Jīva-loke sanātanaḥ. Och de är eviga. Det betyder de är evigt väsentliga delar. Då när... Hur kan den här Māyāvādateorin stödjas, att på grund av māyā, täckt av māyā, förekommer de nu som enskilda, separata, men när täckningen av māyā, tas bort, kommer de att blandas precis som den lilla himlen i kannan och den stora himlen utanför blandas? Så denna analogi är vilseledande från logisk synpunkt, liksom från den autentiska Vediska synvinkeln. De är eviga fragment. Det finns många andra bevis från Bhagavad-gītā. Bhagavad-gītā säger att anden inte kan fragmenteras. Så om du säger att genom att täckas av māyā anden har blivit fragment, är det inte möjligt. Det kan inte skäras. Precis som om du klipper en stor bit papper i små fragment, det är möjligt för att det är materia, men andligt sett är det inte möjligt. Andligt, evigt, fragmenten är fragment och den Högste är den Högste. Krishna är det Högste, och vi är fragmentariska delar. Vi är evigt fragment.. Dessa saker förklaras i Bhagavad-gītā på olika ställen mycket fint. Jag ber er alla att ha en kopia av denna Bhagavad-gītā var och en av er, och läsa den noga. Och det kommer att bli examinering i den kommande September. Så ... Naturligtvis är det frivilligt. Men jag ber er att förbereda er för examinering i september. Och den som kommer att avlägga examen får titeln Bhakti-śāstrī. Har du delat ut det ... Ja. Fortsätt.

Lärjunge: "Inte heller får den teorin där vi bara tänker på individualitet i betingat tillstånd stöd här. Kṛṣṇa säger tydligt att i framtiden också individualitet i Herren och andra som det är ... "

Prabhupāda: Kṛṣṇa säger aldrig att efter befrielsen dessa enskilda själar kommer att blandas med den Högsta Själen. Krishna säger aldrig det i Bhagavad-gītā.