SV/Prabhupada 0447 - Var försiktig med att blanda er med icke hängivna som som inbillar sig om Gud

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Var försiktig med att blanda er med icke hängivna som som inbillar sig om Gud
- Prabhupāda 0447


Lecture on SB 7.9.2 -- Mayapur, February 12, 1977

Så om vi studerar karaktären av Lakṣmī-Nārāyaṇa, då skall vi upphöra att tillverka sådana ord som daridra-nārāyaṇa eller det ena eller det andra. Nej, vi bör därför aldrig följa detta pāṣaṇḍi.

yas tu nārāyaṇaṁ devaṁ
brahmārudrādi-daivataiḥ
samatvena vikṣeta
sa pāṣaṇḍi bhaved dhruvam
(CC Madhya 18.116)

Pāṣaṇḍi betyder djävulen, eller icke hängiven. Abhaktā hīna cara. Var noga med att inte blanda er med icke hängivna som inbillar sig om Gud. De tror inte på Gud faktiskt. Detta pāṣaṇḍi betyder en som inte tror på Gud. De tror inte att det finns någon Gud, de säger bara helt enkelt, "Ja, Gud finns, men Gud har inget huvud, ingen svans, ingen mun, ingenting." Och vad är Gud då? Men dessa skurkar säger nirākāra. Nirākāra innebär att det inte finns någon Gud. Säg öppet att det inte finns någon Gud. Varför säger du, "Ja, Gud finns, men han har inget huvud, ingen svans, ingen ben, ingen hand"? Så vad är det? Så det här är ett annat sätt att luras. De som är ateister, de säger uppriktigt, "Jag tror inte på Gud. Det finns ingen ..." Det kan vi förstå. Men dessa skojare, de säger, " Gud finns, men nirākāra." Nirākāra innebär att det inte finns någon Gud, men ibland används ordet nirākāra. Men det nirākāra betyder inte att Gud har ingen akāra. Det nirākāra innebär inte detta materiella akāra. Iśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇah-sac-cid-ānanda vigrahaḥ (Bs. 5.1). His body is sac-cid-ānanda. Det är helt omöjligt att se i denna materiella värld. Vår kropp är inte sat; den är asat. Denna kropp som jag har nu eller om som du har, kommer att förbli så länge vi är i det här livet ... Och när det är slut, är det färdigt för evigt. Du kommer aldrig att få denna kropp igen. Därför asat.

Men Kṛṣṇa's kropp är inte så. Kṛṣṇa's kropp är densamma, sat; alltid samma. Krishna har ett annat namn det är narakṛti. Vår kropp är en imitation av Kṛṣṇa's kropp, inte att Kṛṣṇa's kropp är imitation av vår kropp. Nej. Kṛṣṇa har Sin kropp, narakṛti, nara-vapu. Dessa saker är där. Men den vapu är inte som den här asat. Vår kropp är asat. Den kommer inte att stanna. Hans kropp är sac-cid-ānanda. Vår kropp är asat, acit and nirānanda - tvärtemot. Den kommer inte att stanna, och det finns ingen kunskap, acit, och det finns ingen lycka. Alltid är vi missnöjda. Så nirākāra innebär inte en kropp som denna. Hans kropp är annorlunda. Ānanda cinmāyā rasa pratibhavitabhis (B. 5,37). Ānanda-cinmāyā. Aṅgāni yasya sakalendriya vṛtti-manti paśyanti pānti kalayanti ciraṁ jaganti (Bs. 5.32). Hans aṅgāni, aṅgāni, delar av kroppen, beskrivs, sakalendriya-vṛtti-manti. Jag kan se med mina ögon. Min, denna min speciella funktion, denna del av kroppen är till för att se. Men Kṛṣṇa: sakalendriya-vṛtti-manti - Han kan inte bara se, men Han kan äta också. Det är viktigt. Genom att se, vi kan inte äta, men vad än vi offrar , om Kṛṣṇa ser, äter Han också. Aṅgāni yasya sakalendriya-vṛtti-manti. Så hur kan vi jämföra Kṛṣṇa's kropp med vår kropp? Men avajānanti mam mūḍhāḥ (BG 9,11). De som är skojare, de tror att "Kṛṣṇa har två händer, två ben, därför är jag också Kṛṣṇa. Jag är också.." Så låt er inte vilseledas av skojare, pāṣaṇḍi. Ta det som det är i śāstra, lär er det från auktoriserade källor och var glad.

Tack så mycket.

Hängivna: Jaya Śrīla Prabhupāda!