SV/Prabhupada 0456 - Den levande varelsen som rör på kroppen. Det är överordnad energi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Den levande varelsen som rör på kroppen. Det är överordnad energi
- Prabhupāda 0456


Lecture on SB 7.9.6 -- Mayapur, February 26, 1977

I Bhagavad-gītā sägs det,

bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ
khaṁ mano buddhir eva ca...
bhinnā me prakṛtir aṣṭadhā
(BG 7.4)

Dessa materialistiska personer - forskare, fysiker och andra spekulanter - de har att göra med dessa element, materiella - jord, vatten, eld, luft, eter, upp till sinne, psykologi, eller, lite avancerad, intelligens, men inte mer. De arbetar på deras universitet, högskolor, utbildningsinstitutioner. De sysslar med dessa element, materiella. De har ingen andlig kunskap. Kṛṣṇa sa ... Vi får information från Bhagavad-gītā, apareyam: "Dessa åtta element, är lägre." Därför, eftersom de har att göra med denna lägre natur endast, är deras kunskap lägre. Detta är ett faktum. Det är inte att jag anklagar. Nej, det är det ... De har ingen information. Stor, stor professor, de säger att denna kropp är slut ... "Kroppen slut" betyder pañcatva-prāpta. De vet inte att det finns en annan kropp, subtila kroppen - sinne, intelligens, ego. De vet inte. De tänker denna jord, vatten, luft, eld, eter, så mycket ... "Den är slut. Jag ser, antingen du bränner kroppen eller begraver kroppen, slut, allt slut. Och där är en annan sak?

"Så de har ingen kunskap. Så de har ingen kunskap ens om den subtila kroppen, jord, vatten, som bär själen, och vad vet de om själen? Så Kṛṣṇa ger information i Bhagavad-gītā, apareyam: "Dessa element, även upp till sinne, intelligens, ego," bhinnā, "de är Min separerade energi, separerad energi. Och detta är "apareyam," lägre. Och det finns en annan, högre natur. " Apareyam itas tv viddhi me prakṛtiṁ parā. Parā betyder "högre". Nu kan de fråga, "Vad är det? Vi vet bara dessa element. Vad är denna andra, överordnade energi? " Jīva bhūtaḥ mahā-bāho, tydligt sagt: "Det är levande ..." Och de tänker att det inte finns någon annan överordnad energi förutom dessa åtta materiella element eller fem element. De är därför i okunnighet. Det är för första gången de får en viss kunskap, Bhagavad-gītā som den är, och från den kan de veta att det finns en annan, överordnad energi, som är jiva-bhūtaḥ. Den levande varelsen, som rör kroppen, är överordnad energi. Så de har ingen information, inte heller är det ett försök att förstå denna överordnade energi i sina universitet eller institutioner. Därför är de mūḍha, mūḍhas. De kan vara mycket uppblåsta av sin så kallade kunskap, men enligt vedisk kunskap är de mūḍhas. Och om man inte kan förstå den överordnade energin, prakṛti, naturen, så hur kan man förstå Gud? Det är inte möjligt. Så igen, mellanhavanden mellan Gud och den överordnade energin, är bhakti. Det är väldigt svårt. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye (BG 7.3). Den siddhaye innebär att förstå den överordnade energin. Som är siddhi. Och efter det kan man förstå Kṛṣṇa.

Så det är mycket svårt, speciellt i denna tidsålder. Mandāḥ sumanda-matayo (SB 1.1.10). De är ... Mandāḥ innebär att de inte är intresserade, eller även om de är lite intresserade, de är mycket långsamma. De förstår inte att detta är den främsta kunskapen. Och först av allt måste du veta det, athāto brahma jijñāsā, att överordnad kunskap. Det krävs. Men alla försummar. Det finns ingen nyfikenhet även vad är det som rör denna kropp. Det finns inte någon förfrågan. De tror automatiskt, genom en kombination av denna materia ... De fortfarande framhärdar på denna punkt, och när du utmanar, "Du tar denna kemikalie och förbereder levande kraft" de kommer att säga: "Det kan jag inte göra." Och vad är det här? Om du inte kan göra, varför talar du nonsens, att "Kombinationen av materia eller kemikalier ger liv"? Du tar kemikalier ... Vår Dr. Svarūpa Dāmodara från Universitetet i Kalifornien, en stor professor kom för att föreläsa om kemisk evolution, och han utmanade omedelbart att "Om jag ger dig kemikalierna, kan du producera liv?" Han sade: "Det kan jag inte." (småskrattar) så detta är deras ställning. De kan inte bevisa det. De kan inte göra det.