SV/Prabhupada 0458 - Chanta Hare Krishna - Vidröra Krishna med din tunga

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Chanta Hare Krishna- Vidröra Krishna med din tunga
- Prabhupāda 0458


Lecture on SB 7.9.6 -- Mayapur, February 26, 1977

Prabhupāda: Så när Nṛsiṁha-deva rörde Prahlāda Mahārāja's, huvud, omedelbart kan du få samma gunst. "Vad är denna gunst? Hur? Nṛsiṁha-deva är inte här. Kṛṣṇa är inte här." Nej, Han är här. "Vad är det?" Nama rūpe kali kale kṛṣṇa avatāra (CC Adi 17.22). Kṛṣṇa är närvarande med Hans namn, Kṛṣṇa. Tro inte detta Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, detta namn, skiljer sig från Kṛṣṇa, Absolut. Kṛṣṇa, gudsgestalten Kṛṣṇa namnet Kṛṣṇa personen Kṛṣṇa - allt, samma Absoluta Sanningen. Det finns ingen skillnad. Så i denna tidsålder helt enkelt genom att chanta: kīrtanād eva kṛṣṇasya mukta-saṅgaḥ paraṁ vrajet (SB 12.3.51). Helt enkelt genom att chanta Kṛṣṇa's heliga namn ... Nama-cintāmaṇi kṛṣṇaḥ caitanya-rasa-vigrahaḥ, pūrṇaḥ śuddho nitya-muktaḥ (CC Madhya 17.133). Tro inte Kṛṣṇa's heliga namn skiljer sig från Kṛṣṇa. Det är pūrṇam. Pūrṇaḥ pūrṇam adaḥ pūrṇam idam (Īśopaniṣad, åkallan). Allt pūrṇa. pūrṇa betyder "fullständig". Vi har försökt att förklara denna fullständighet i vår Īśopaniṣad. Ni har läst. Så håll er till det heliga namnet Kṛṣṇa. Ni får samma förmån som Prahlāda Mahārāja fick genom direkt beröring av Nṛsiṁha-deva's lotushand. Det finns ingen skillnad. Tänk alltid så, att så fort du chantar Hare Kṛṣṇa, du måste förstå att du vidrör Kṛṣṇa, med tungan. Då får du samma fördelar som Prahlāda Mahārāja. Tack så mycket.

Hängivna: Jaya!