SV/Prabhupada 0460 - Praladha Maharaj är inte någon vanlig hängiven; Han är nitya-sidha

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Praladha Maharaj är inte någon vanlig hängiven; Han är nitya-sidha
- Prabhupāda 0460


Lecture on SB 7.9.7 -- Mayapur, February 27, 1977

Så Prahlāda Mahārāja... Det fanns vissa meningsskiljaktigheter med fadern, men han var inte en vanlig människa. Hans far kanske ... Han är en mycket, mycket stor man, ser du. Han erövrade hela universum. Så var han inte en fattig mans son. Han var en mycket rik mans son, Prahlāda Mahārāja. Och han utbildades av sin far tillräckligt. Naturligtvis, inom fem år. Så janmaiśvarya-śruta-śrī. Allt var där, men Prahlāda Mahārāja var inte beroende på sina materiella omständigheter. Han berodde på hans djupa, extatiska transcendentala lycksalighet av hängiven tjänst. Det är önskvärt. Så det stadiet kan vi inte omedelbart nå. Han är nitya-siddha. Som jag höll på att förklara, att när Kṛṣṇa stiger ned, Hans nitya-siddha hängivna, följeslagare, de kommer också. So gaurāṅgera saṅgi-gaṇe, nitya-siddha boli māne, tara haya vrajabhūmi vāsa, sädär, Narottama dāsa Ṭhākura... Precis som, śrī kṛṣṇa caitanya prabhu nityānanda śrī advaita gadādhara śrīvasadi gaura bhakta vṛnda. Så dessa följeslagare till Caitanya Mahāprabhu, de är nitya-siddha. Du kan inte undvika en av dem och göra i din fantasi, att "jag bara ska dyrka ..." (paus)

Kṛṣṇa har dykt upp - Panca-tattva. Kṛṣṇa är īśa, och Nityānanda Prabhu, han är prakāśa, den första expansionen av Gud. Gud har många expansioner.Advaita acyuta anādi ananta-rūpam ādyaṁ purāṇa-puruṣam (Bs. 5.33). Han har tusentals. Så första expansionen är Baladeva-tattva, Nityānanda; och Hans inkarnation, Advaita; och Hans andliga kraft, Gadādhara; och Hans marginella kraft, Śrīvāsa. Så Caitanya Mahāprabhu har kommit ned med pañca-tattvātmakam. Du kan inte försumma något. Om du tror att "jag ska bara dyrka ...," Åh, det är en stor förseelse, "...Caitanya Mahāprabhu eller endast Caitanya-Nityānanda"Nej Du måste tillbe Pañca-tattva, pañca-tattvātmakaṁ kṛṣṇam, i sin helhet. På samma sätt, Hare Kṛṣṇa mahā-mantra, sexton namn, Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, ( hängivna chantar) Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Så du kan inte blanda ihop. Du måste göra enligt śāstra. Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ (CC Madhya 17.186). Om du avviker från śāstra då kommer du aldrig att lyckas.

yaḥ śāstra vidhim utsṛjya
vartate kāma-kārataḥ
na siddhim avāpnoti
na sukhaṁ na parāṁ gatim
(BG 16.23)

Så om du vill att närma dig samma nivå som Prahlāda Mahārāja, Vi bör inte omedelbart imitera honom. Vi måste följa sādhana-bhakti, sādhana-bhakti, generellt; och kṛpa-siddha, de är speciella. Det är oförutsägbara. Om Kṛṣṇa vill, kan han omedelbart göra någon mycket viktig. Det är kṛpa-siddha. Så det finns tre klasser av hängivna: nitya-siddha och sadhana-siddha och kṛpa-siddha. Prahlāda Mahārāja är nitya-siddha. Han är inte en vanlig sādhana-siddha eller ... Naturligtvis i slutändan är det ingen skillnad, antingen sādhana-siddha eller kṛpa-siddha eller nitya-siddha, men vi måste alltid komma ihåg att Prahlāda Mahārāja är inte en vanlig hängiven; han är nitya-siddha. Därför utvecklade han omedelbart de transcendentala symtomen, aṣṭa-siddhi. aṣṭa-siddhi, ni har läst i Nectar of Devotion. Så extaser, ekāgra-manasā. Ekāgra-manasā, "med full uppmärksamhet." För att vi ska få den fulla uppmärksamheten det kan ta hundratals och tusentals år, full uppmärksamhet. Men Prahlāda Mahārāja - omedelbart. Omedelbart fem år gammal pojke, eftersom han är nitya-siddha. Vi bör alltid komma ihåg att vi inte kan imitera. " Prahlāda Mahārāja har omedelbart ekāgra-manasā, och jag skall också bli." Nej. Det är inte möjligt. Kan vara möjligt, men det är inte rätt sätt.