SV/Prabhupada 0563 - Ge hunden ett dåligt namn och häng den

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Föregående Sida - Video 0562
Nästa Sida - Video 0564 Go-next.png

Ge hunden ett dåligt namn och häng den
- Prabhupāda 0563


Press Interview -- December 30, 1968, Los Angeles

Journalist: Låt mig fråga dig ... Jag har min åsikt, men jag vill fråga dig. Varför tror du att de yngre människorna idag vänder mer och mer mot de östorienterade religionerna?

Prabhupāda: Eftersom ni har misslyckats med att ge dem tillfredsställelse.

Journalist: Vi vad?

Prabhupāda: Ni har misslyckats med att ge dem tillfredsställelse. Er denna materialistiska livsstil kommer inte längre att tillfredsställa dem. Det finns ett stadium i början, när man är fattig, han kanske tänker att "Pengar och kvinnor och bra lägenhet, bra bil, kan ge mig tillfredsställelse." De är ute efter detta. Men efter njutningen, ser de "Åh, det finns ingen tillfredsställelse." Eftersom materia inte kan tillfredsställa dig. Så ert stadium, i Amerika speciellt ni har fått tillräckligt med njutning. Du har fått tillräckligt med mat, du har fått nog med kvinnor, du har fått tillräckligt vin, du har fått nog med hus - nog med allt. Detta visar att materiellt avancemang inte kan ge en tillfredsställelse. Förvirringen och missnöjet är större i ert land än i Indien, vilket sägs vara fattigt. Förstår du? Men du kan se i Indien fortfarande, även om de är fattiga, eftersom de fortsätter med den gamla kulturen, de är inte störda. Ja. De dör lite i taget men ändå är de nöjda. "Okej." Förstår du? Varför? Eftersom de har fått lite av en andlig plattform. Så det är nödvändigt nu att människor tar upp andligt liv. Det kommer att göra dem lyckliga. Det finns inget hopp. Alla dessa människor, de är i mörker. De vet inte vart de är på väg. De har inget mål. Men när du är andligt belägen, då vet du vad du gör, vart du ska, vad som är din framtid. Allt är klart. Förstår du?

Journalist: Så jag bara följer upp detta mycket kortfattat. Med andra ord, du känner att den västorienterade kyrkan, vare sig det är en synagoga eller en kyrka, har misslyckats med att presentera ... Skulle du säga att deras budskap inte är relevant eller att de har misslyckats med att presentera sitt budskap på rätt sätt?

Prabhupāda: Nej Saken är att dessa västerländska kyrkor, precis som i kristendomen dessa evangelier talades för länge, länge sedan till primitiva män, förstår du? Jerusalem. Dessa människor levde i öknen, och de var inte särskilt avancerade. Så på den tiden ... Naturligtvis i Bibeln eller i Gamla Testamentet, är idén om att Gud finns, allt det är bra. Men de ... Precis som uttalandet, "Gud skapade denna värld." Det är ett faktum. Men dessa människor var inte avancerade i dessa ... Nu, för närvarande, är människor avancerade vetenskapligt. De vill veta hur skapelsen har ägt rum. Förstår du? Denna förklaring är inte där, inte heller kan kyrkan ge dem. Du ser. Därför är de inte nöjda. Helt enkelt att officiellt bara gå till kyrkan och offra böner, tilltalar dem inte. Förutom att i praktiken följer de inte religiösa principer. Precis som i Gamla testamentet finns, jag menar, de tio budorden, och det finns bud som "Du skall inte döda." Men att döda är mycket framträdande i den kristna världen. De håller med regelbundet slakteri. och de har tillverkat en teori om att djuren inte har någon själ, att de inte känner - eftersom de måste döda. "Ge hunden ett dåligt rykte och häng den." Varför skulle inte djur kunna känna? Varför begår ni dessa syndfulla aktiviteter? Så den prästerliga klassen, de kommer inte heller att säga, de kommer inte att diskutera, alla är tysta. Det betyder medvetet, jag menar, inte lyda de tio budorden. Så var är de religiösa principerna? Om du inte lyder buden i din skrift betyder det att du följer en religion bra? Hur kan du döda något som du inte kan skapa? Och det är tydligt angett där, "Du skall inte döda." Vad är svaret? Varför dödar de? Vad är svaret? Hur kan du svara på det?

Journalist: Frågar du mig?

Prabhupāda: Ja.

Journalist: Jo, självklart "Du skall inte döda" är en etik, och det är tidlöst och det är giltigt, men människan är inte riktigt intresserad av ...

Prabhupāda: De är inte intresserade av religion. Det är helt enkelt en föreställning, uppvisning. Så hur kan de vara lyckliga? Om du inte följer de reglerande principerna, så var är din religion?

Journalist: Jag tänker inte argumentera med dig. Jag kunde inte hålla med dig mer. Jag är helt överens. Det är inte någon mening. "Du skall icke döda," "Du skall inga andra gudar hava jämte mig", "Du skall inte ha begär till din nästas åsna" "Du ska hedra din fader och din moder," det är vacker etik, men de efterföljs inte.

Prabhupāda: "Du skall inte kidnappa din nästas hustru."

Journalist: Fru, eftertrakta.

Prabhupāda: Så vem följer detta?

Journalist: Ingen. Väldigt få.

Prabhupāda: Du ser? Så hur kan du förvänta dig att de är religiösa. Och utan religion, är det mänskliga samhället ett djursamhälle.

Journalist: Okej, men låt mig fråga dig detta. Längs denna linje ... Nej jag ber dig inte ...

Prabhupāda: Ta det. Ta det.

Journalist: Tack.