SV/Prabhupada 0587 - Vi är alla andligt hungriga

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vi är alla andligt hungriga
- Prabhupāda 0587


Lecture on BG 2.20 -- Hyderabad, November 25, 1972

Så om jag tror att jag, jag är den här rocken, det är min okunnighet. Det här pågår. Den så kallade tjänsten till mänskligheten betyder tvättning av rocken. Precis som om du är hungrig och jag tvättar din jacka mycket fint med tvål, kommer du vara nöjd? Nej det är inte möjligt. Så var och en av oss är andligt hungriga. Vad kan dessa människor göra genom att tvätta kavajen och skjortan? Det kan inte bli någon fred. Den så kallade humanitära tjänsten innebär att de tvättar detta vāsāṁsi jīrṇāni. Det är allt. Och döden betyder att det förklaras mycket fint, Att när kläderna, dina kläder, mina kläder blir för gamla, ändrar vi den. På liknande sätt betyder födsel och död att byta kläder. Det är mycket tydligt förklarat. Vāsāṁsi jīrṇāni yathā vihāya (BG 2.22). Jīrṇāni, gamla kläder, gammalt plagg, vi slänger bort det och tar en ny klädnad, nytt plagg. På samma sätt, vāsāṁsi jīrṇāni yathā vihāya navāni gṛhṇāti. En ny, fräsch klädnad. På samma sätt är jag en gammal man.

Så om jag inte befrias, om, om jag har så många planer att genomföra i den här materiella världen, Då måste jag acceptera en annan kropp. Men om du inte har någon mer plan, ingen mer plan, niṣkiñcana ... Det kallas niṣkiñcana. Niṣkiñcanasya bhagavad-bhajanonmukhasya. Caitanya Mahāprabhu säger niṣkiñcana. Man måste vara fullständigt fri, Fullständigt fri från denna materiella värld. Man borde känna avsmak. Då finns det möjlighet att överföras till den andliga världen.