SV/Prabhupada 0607 - I vårt samfund, är ni alla gudbröder, gudsystrar

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

I vårt samfund, är ni alla gudbröder, gudsystrar
- Prabhupāda 0607


Lecture on SB 1.3.13 -- Los Angeles, September 18, 1972

Denna Ṛṣabhadeva, Han lärde att "Mina kära pojkar, Detta liv, människans livsform, ska inte slösas bort som svin och hundar. " Sinnesnjutning finns bland svinen - bättre faciliteter. Ingen begränsning. Ingen begränsning. I det mänskliga samhället finns det åtminstone någon officiell begränsning. Mātrā svasrā duhitrā. All śāstra säger "Det finns ingen ..." Men det finns samhällen - vi vill inte diskutera - Vem har sexförhållande även med mor, syster och dotter. Fortfarande. Men det var också tidigare. Inte så, särskilt vanligt. Men śāstra säger, mātrā svasrā duhitrā vā nāviviktāsano bhavet (SB 9.19.17). "Du sätter dig inte på en avskild plats ens med din mamma, med din syster, med din dotter." Så folk kan säga, "Man blir upprörd av associationen med mor, syster och dotter, många dårar eller mest degraderade." Nej Śāstra säger balavān indriya-grāmo vidvāṁsam api karṣati. "Sinnena är så starka att även en som är mycket lärd, han blir exalterad" Han blir upprörd, även i närvaro av mamma, syster och dotter.

Så sinnen är så starka. Balavān indriya-grāmaḥ. Det är förbjudet. För att inte tala om andra. Därför den gemensamma moraliska läran och den Vediska civilisationen är att acceptera alla kvinnor utom sin egen fru som mamma. Mātṛvat para-dāreṣu. Para-dāreṣu. Alla ska vara gifta. Dāra betyder fru. Para-dāreṣu, andras fru. Det spelar ingen roll om hon är yngre eller äldre, men hon ska behandlas som mamma. Därför är systemet i Vedisk kultur, så snart man ser en annan kvinna, Hon (han) adresserar henne, "mamma", Mātājī. Omedelbart, "mor". Det skapar förhållandet. Kvinnan behandlar den okända mannen som son, och den okända mannen behandlar den okända kvinnan som mor. Detta är Vedisk civilisation. Så vi borde vara mycket försiktiga. I vårt samhälle är ni alla gudbröder, gudsystrar. Eller de som är gifta, de är som mödrar. Så ni skall vara mycket försiktiga. Då kommer ni att förbli dhīra, anständiga. Det är brahminisk kvalifikation, brahminisk kultur. Inte så att "Eftersom jag har möjligheter att blanda mig med fina flickor, Så jag ska dra fördel och utnyttja dem. "Eller flickorna ska ta ... Nej Därför är vår restriktion: ingen otillåten sex.

Man måste bli dhīra. Då är det fråga om Gudsmedvetande. Djur kan inte ha Gudsmedvetande. Därför nämns det speciellt dhīrāṇām. Vartma. Vägen som han visade, det är menat för dhīra, inte för adhīra. Dhīrāṇām. Och det är så fint att sarvāśrama-namaskṛtam. Alla āśramas kommer att uppskatta och erbjuda vördnadsbetygelser. Alla āśrama betyder brahmacārī, gṛhastha, vānaprastha och sannyāsa. Så hanterar kvinna ... Speciellt instruktionen ges till män. All litteratur, all Vedisk litteratur, är särskilt avsedda för instruktion till männen. Kvinnan är avsedd att följa mannen. Det är allt. Mannen kommer att ge instruktioner till frun. Det finns inget sådant som flickan ska gå till skolan för att ta brahmacārī-āśrama, Eller gå till andlig mästare för att ta instruktioner. Det är inte Vediskt system. Vediska systemet är att en man är fullt instruerad, och kvinna, flickan, måste vara gift med en man. Även om mannen kan ha många fruar, polygami, fortfarande, varje kvinna borde vara gift. Och hon skulle få instruktioner från mannen. Detta är det Vediska systemet. Kvinna får inte gå i skolan, högskolan eller till den andliga mästaren. Men man och fru, de kan initieras. Det är det Vediska systemet.

Så dhīrāṇāṁ vartma. För att människor måste först och främst vara fromma. Sedan kan man tala om Kṛṣṇa och Gudsmedvetande. Om han är djur, vad kan han förstå? Detta är det Vediska systemet. Dhīrāṇām. Dhīra betyder att vara from, perfekt from. Måste se alla kvinnor som "modern". Mātṛvat para-dāreṣu para-dravyeṣu loṣṭravat. Det här är träningen, att man bör överväga andras fru som moder, Och andras pengar som sopor på gatan. Ingen bryr sig om det. På samma sätt bör inte andras pengar beröras. Även om det är någon som har glömt sin plånbok, plånbok på gatan, kommer ingen att röra den. Låt mannen komma tillbaka och ta den. Det är civilisation. Para-dravyeṣu loṣṭravat, ātmavat sarva-bhūteṣu. Och behandla alla andra levande varelser som sig själv. Om någon nyper mig, känner jag mig smärta. Varför ska jag nypa andra? Om någon skär min hals, blir jag så ledsen eller så förbittrad. Varför ska jag skära halsen av andra djur? Detta är civilisationen. Detta är Vedisk civilisation. Och inte att fortsätter att döda djur som bara den och jaga efter kvinnor, toplösa kvinnor, göra affärer. Detta är inte civilisation. Detta är inte den mänskliga civilisationen.